logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach uroczyście otwarto Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności. Jego utworzenie było możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia oraz środkom finansowym przekazanym prze Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Pary, które będą korzystały z pomocy nowego ośrodka, wezmą udział w ministerialnym „Programie kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”.

W ramach programu, leczone będą zarówno małżeństwa, jak i osoby pozostające w związkach partnerskich, borykające się z problemem niepłodności, która dotyczy obecnie ok. 20 procent populacji i została uznana za chorobę społeczną. Rozpoznaje się ją po okresie co najmniej rocznego, regularnego współżycia, bez wystąpienia ciąży. Czas niezbędny do rozpoznania schorzenia ulega skróceniu u kobiet powyżej 35. roku życia oraz w przypadku występowania znacznych zmian jakości nasienia mężczyzny.

Dr hab. med. prof. UJK Wojciech Rokita – kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w WSzZ zapewnił, że ośrodek zagwarantuje diagnostykę na znacznie wyższym poziomie, niż dotychczas, a tym samym, jego utworzenie jest niezwykle korzystne dla wszystkich mieszkańców regionu. Profesor szacuje, że rocznie z pomocy referencyjnej placówki będzie mogło skorzystać około 2 tysięcy pacjentów. – Mamy nadzieję, że te pary, które się do nas zgłoszą, osiągnął zamierzony efekt, czyli będą mogły mieć dziecko – stwierdził Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, który podkreślił, że wszyscy pacjenci z diagnostyki i leczenia w nowym miejscu, będą mogli korzystać bezpłatnie. Dotacja na ten cel pochodzić będzie z Ministerstwa Zdrowia.

Ośrodkiem kierować ma dr n. med. Grzegorz Świercz – specjalista ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. W trakcie otwarcia, doktor Świercz podkreślił, że dzięki utworzeniu referencyjnej placówki, z nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia niepłodności, będą mogły skorzystać także te pary, które dotychczas w tym względzie ograniczała sytuacja materialna.

Ośrodek składa się z części ambulatoryjnej: poradni lekarskiej i ambulatorium umożliwiającego diagnostykę laboratoryjną oraz ultrasonograficzną (oznaczenie hormonów płciowych i monitorowanie rozwoju pęcherzyka Graafa) oraz części seminologicznej ( określającej parametry nasienia mężczyzny), znajdujących się na parterze budynku.

Ośrodek ma korzystać również ze zlokalizowanej w obrębie Kliniki Położnictwa i Ginekologii sali operacyjnej, gdzie możliwe będzie diagnozowanie niepłodności mechanicznej ( wady rozwojowe narządów rodnych wewnętrznych oraz nabyte zaburzenia drożności jajowodów) – poprzez zabiegi histerosalpingografii (wprowadzenie cewnika do jamy macicy poprzez który podaje się kontrast, a następnie wykonuje zdjęcie rtg oceniające kształt jamy macicy i przebieg jajowodów) lub stosowanej w przypadkach trudniejszych diagnostycznie, laparoskopii (metoda ta polega na bezpośrednim wglądzie do jamy brzusznej za pomocą specjalnej kamery, umożliwiającej także leczenie operacyjne w wybranych przypadkach np. zrostów, wodniaków jajowodów lub ognisk endometriozy). Pary objęte opieką w ramach ministerialnego programu będą mogły korzystać również z pomocy psychologa.

 

 

Utworzenie i doposażenie Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym było możliwe dzięki dotacjom z: Ministerstwa Zdrowia i budżetu województwa świętokrzyskiego. Pieniądze przyznane zostały na sprzęt, roboty remontowo-instalacyjne oraz wyposażanie w meble.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych. Łączna kwota dotacji wyniosła ponad 3 miliony złotych, w tym dofinansowanie z resortu zdrowia to kwota ponad 2,5 miliona złotych, a z budżetu województwa świętokrzyskiego ponad 0,5 miliona.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach otrzymał również dofinansowanie na szkolenie dla kadry medycznej w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na kwotę ponad 50 tys. zł. Szkolenia realizowane będą w latach 2018-2020.

Szpital stara się ponadto o pozyskanie dodatkowych środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, m.in. na zakup laparoskopu, histeroskopu i USG 3D dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Szacunkowa wartość planowanych do zakupu urządzeń medycznych wynosi blisko milion złotych.

W uroczystym otwarciu ośrodka, obok dyrekcji i pracowników WSzZ uczestniczyli również m.in.: Anna Nocuń – dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UMWŚ, Marek Szczepanik – członek Zarządu Województwa i wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski. Poświecenia oddawanego do użytku miejsca dokonał ksiądz Andrzej Kaleta – Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej.

Skip to content