logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Szanowni Pacjenci,

informujemy, że:

 

zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Nr 29/2022 dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 01.07.2022 r. cena brutto za:

 

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi: 12,96 zł
  • jedną stronę kserokopii dokumentacji medycznej wynosi: 0,45 gr
  • udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych wynosi: 2,59 zł

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej przysługuje Pacjentowi za darmo.

 

Podstawa : jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;

 

Podstawa : jedna strona kserokopii albo wydruku dokumentacji medycznej  – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (od dnia 01 lipca 2022 r.);

 

Podstawa : udostępnienie dokumentacji medycznej w na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;

Skip to content