logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Neurochirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach operują guzy mózgu, przy użyciu nowoczesnego mikroskopu, który umożliwia śródoperacyjne barwienie guzów i tętnic mózgowych. Urządzenie dodatkowo posiada obrazowanie w postaci egzoskopu, czyli przeniesienie obrazu z mikroskopu na ekran o bardzo wysokiej rozdzielczości. Zespół widzi pole operacyjne na dużym ekranie, w trójwymiarze.

Doktor nauk medycznych Sebastian Podlewski – kierownik Kliniki Neurochirurgii w WSzZ tłumaczy, że nowa aparatura jest wykorzystywana głównie przy operacjach pacjentów z glejakami o wyższym, czyli trzecim, bądź czwartym stopniu złośliwości – gdzie trudne jest określenie umownej granicy guza. Nowy mikroskop umożliwia natomiast wybarwienie patologicznej tkanki – wyjaśnia Sebastian Podlewski, który dodaje, że to umożliwia neurochirurgom bardziej precyzyjne i radykalne usunięcie guza, widać bowiem, gdzie są jego granice. – Dla pacjentów oznacza to większe bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy operowany jest guz przy lub w strefach elokwentnych, czyli ośrodkach odpowiedzialnych za mowę oraz ruch. Wiemy gdzie jest granica zmiany, można ją sobie uwidocznić i w tym momencie nie działamy na zasadzie wyczucia, bo widzimy jaka część nowotworu została jeszcze nieusunięta. Na podstawie doświadczenia jak i wybarwienia możemy podjąć decyzję czy jeszcze jakąś część należy usunąć czy też odstąpić od dalszej resekcji – opowiada doktor Podlewski. To, że mikroskop posiada obrazowanie w postaci egzoskopu oznacza, że  operator w specjalnych okularach widzi śródoperacyjny obraz już nie tylko w okularze mikroskopu, ale także na dużym ekranie w trójwymiarze.

Sebastian Podlewski szacuje, że aparatura każdego tygodnia będzie wykorzystywana w trakcie operacji dwóch, trzech pacjentów, bo chorych z glejakami przybywa. Mikroskop stosowany jest także w trakcie zabiegów usunięcia guzów przerzutowych, operacji tętniaków naczyń mózgowych oraz zabiegów w obrębie kręgosłupa.

 

W Klinice Neurochirurgii Szpitala Zespolonego w Kielcach miesięcznie wykonywanych jest od 100 do 150 operacji. Pomocy szukają tu zarówno pacjenci z województwa świętokrzyskiego, ale i z regionów ościennych.

Kierownik kliniki podkreśla, że zespół cały czas się rozwija, uczestniczy w licznych szkoleniach. Aktualnie lekarze testują „ramie O”, które pozwala zsynchronizować komputerową neuronawigację śródoperacyjną z obrazowaniem rentgenowskim, co pozwala na dokładniejsze, bardziej precyzyjne wprowadzenie implantów do kręgosłupa pod kontrolą nawigacji.

Zakup mikroskopu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

Skip to content