logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

I. Informacje ogólne:

Nazwa: Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach

Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach – ul. Grunwaldzka 45.

Czas realizacji: III kw. 2018 roku.

 

Wartość projektu:

Wartość całkowita: 4 434 782,97 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 613 635,94 zł

Wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 550.000,00 zł

 

II. Cele projektu i planowane efekty:

Celem Projektu było wzmocnienie strategicznej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, która tworzy tworzyła warunki dla zwiększenia dostępu do rehabilitacji kardiologicznej pacjentom, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia.  W projekcie zostały uwzględnione rozwiązania innowacyjne, przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej, w szczególności do obniżenia zużycia energii i efektywniejszego jej wykorzystania.

 

W ramach zadania dokonano wymiany, modernizacji i zakupu wyposażenia oraz specjalistycznego sprzętu medycznego tj.:

– stołu hemodynamicznego wraz z wyposażeniem;

– stacjonarnego aparatu echokardiograficznego do diagnostyki ultradźwiękowej zmian kardiologicznych i naczyniowych;

– aparatów poligraficznych;

– przenośnego aparatu echokardiograficznego dającego możliwość oceny paramentów echokardiograficznych w warunkach rehabilitacji pacjenta wraz z aparatem kieszonkowym;

– systemu ciągłego nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia tętniczego oraz parametrów hemodynamicznych wraz z funkcją optymalizacji wszczepialnych urządzeń stymulujących;

– pompy infuzyjnej;

– sprzętu multimedialnego na potrzeby interaktywnych szkoleń dla pacjentów i ich rodzin.

Projekt przewidywał także rozbudowę istniejącego aparatu echokardiograficznego o moduł umożliwiający zaawansowaną ocenę 3D wraz z głowicą do badań echokardiograficznych przezprzełykowych.

 

Galeria zdjęć:

Stół hemodynamiczny z wyposażeniem
Kielce – Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii
Kielce – Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii
Kielce – Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii
Kielce – Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii
Kielce – Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii
Kielce – Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii
Kielce – Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce – Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Skip to content