logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Około 250 ginekologów i położników, w tym 25 profesorów, uczestniczy w Kielcach w konferencji pod tytułem „Diagnostyka w położnictwie i ginekologii”. Zakres tematów jest bardzo obszerny. – Progres w diagnostyce jest olbrzymi z roku na rok, a dzięki temu, wskaźniki położnicze i w diagnostyce ginekologicznej wyraźnie się poprawiają – podkreślał dr hab. n. med. Wojciech Rokita – przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Profesor Rokita mówił o tym, że wiedza w zakresie medycznym, podwaja się co dwa lata, dlatego istnieje duża potrzeba organizowania takich spotkań dla środowiska.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski – również przewodniczący Komitetowi Naukowemu konferencji, specjalista związany z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i  konsultant wojewódzki do spraw perinatologii w Świętokrzyskiem, podkreślał,  że aby skutecznie leczyć choroby, trzeba o nich wiedzieć, czyli muszą być dobrze zdiagnozowane. Dzięki ogromnemu postępowi w diagnostyce, szybkiemu rozwojowi w perinatologii, kobiety mogą być bardziej bezpieczne o los dziecka i swój w trakcie ciąży. – Wcześniej wyłapujemy problemy, dzięki czemu możemy skuteczniej leczyć i bezpieczniej przeprowadzić ciążę – wyjaśniał profesor Piotr Sieroszewski.

Dr n. med. Katarzyna Janiak z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki dwa, trzy razy w miesiącu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach wykonuje badania echa serca płodu u ciężarnych. Jak przyznała, zapotrzebowanie na ten rodzaj diagnostyki jest ogromne. – Wady serca są najczęstszymi wadami wrodzonymi i jednocześnie, najczęstszą przyczyna zgonów i hospitalizacji w pierwszym roku życia. Bardzo dużo z nich, zaraz po urodzeniu, szczególnie tych ciężkich, jest niemych klinicznie, to znaczy, że noworodki nie prezentują żadnych objawów, dlatego tak ważna jest ta diagnostyka prenatalna – podkreślała Katarzyna Janiak. Dzięki badaniom, można odpowiednio przygotować się na przyjście dziecka z wadą serca, by miało zapewnioną w specjalistycznym ośrodku, właściwą opiekę neonatologiczną i kardiologiczną. – Trzeba pamiętać, że większość wad serca u dzieci, jest w Polsce bardzo dobrze operowana. Kardiochirurgia dziecięca stoi w naszym kraju na bardzo wysokim poziomie, dlatego warto wykrywać wady serca prenatalnie – powtarzała Katarzyna Janiak.

Z kolei prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przypominał w trakcie konferencji o konieczności przeprowadzania diagnostyki HIV w ciąży.

– To musi być realizowane, jest wpisane w kalendarz badań, który jest integralną częścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczącego prowadzenia fizjologicznej ciąży, porodu i połogu z 2012 roku – poinformował profesor. Mirosław Wielgoś przyznał jednocześnie, że wytyczne te nie są w Polsce respektowane.  Badania w kierunku HIV muszą być w trakcie ciąży wykonane dwukrotnie: w I trymestrze, przy pierwszej wizycie i po 33 tygodniu ciąży, czyli w III trymestrze.

– Jeżeli mamy świadomość tego, że kobieta jest zakażona, możemy wysokie ryzyko transmisji wertykalnej z matki na płód, zminimalizować do mniej niż 1 procenta, więc warto to robić – podkreślał profesor. Poinformował, że obecnie zaledwie 30 procent ciężarnych kobiet, zakażonych wirusem HIV ma tego świadomość. – Bądźmy ostrożni, badajmy się, bo to przyniesie korzyści – apelował Mirosław Wielgoś.

Prezes PTG zapytany o ocenę Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oświadczył, że jest to ośrodek modelowy, gdzie można się uczyć, jak należy postępować, aby jakość opieki perinatalnej była prawidłowa. Profesor przypomniał, że dzięki wysiłkom Wojciecha Rokity,  poziom tej opieki zmienił się diametralnie i z bardzo odległych pozycji rankingowych, region świętokrzyski stał się jednym z liderów w dziedzinie opieki okołoporodowej  w kraju.

W trakcie konferencji, poruszane były też ciekawe kwestie dotyczące najnowszych informacji naukowych. Wykład na temat zastosowania w położnictwie choliny wygłosił dr n. med. Mariusz Malmur – lekarz z Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Jak wyjaśnił, cholina jest w gronie substancji, które poza genami, mogą mieć korzystny wpływ na kształtowanie się fenotypu, czyli na wczesny rozwój człowieka.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: marszałek województwa świętokrzyskiego – Adam Jarubas oraz prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak – rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

26 listopada, uczestnicy spotkania wezmą udział w kursie „Ultrasonografia w Położnictwie i Ginekologii” w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Skip to content