Oddział Chorób Wewnętrznych I

Informujemy, że ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną związaną z Covid-19 odwiedziny pacjentów do Oddziału zostają czasowo wstrzymane.

 

 

 

Oddział Chorób Wewnętrznych I realizuje pełen zakres leczenia i diagnostyki w zakresie chorób wewnętrznych.

Adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

 

Telefony:
Ordynator 413671-526 4526 adam.majsterkiewicz@wszzkielce.pl
pielęgniarka oddziałowa 41 3671-229 wewnetrzny1@wszzkielce.pl
sekretariat 41 3671-536 4536 wewnetrzny1.sekretariat@wszkielce.pl
pokój lekarski 41 3671 -273 4273 oraz 41 3033623 3623 wewnetrzny1@wszzkielce.pl
dyżurka pielęgniarska 41 3671-211 4211

 

Adresy e-mail:
Adam Majsterkiewicz – adam.majsterkiewicz@wszzkielce.pl
Halina Piwowarczyk – halina.powowarczyk@wszzkielce.pl
Katarzyna Rut katarzyna.rut@wszzkielce.pl

 

Kierownik oddziału – lek. med. Adam Majsterkiewicz- Specjalista Chorób Wewnętrznych, Kardiolog
Z-ca Kierownika – lek. med. Wojciech Bankiet – Specjalista Chorób Wewnętrznych
Pielęgniarka Koordynująca- mgr Dorota Jabłońska
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej – mgr Paulina Gawłowska

 

W oddziale zatrudnionych jest 11 lekarzy, w tym: 2 kardiologów, 1 Diabetolog, 1 Reumatolog i 2 rezydentów oraz 19 pielęgniarek. Oddział pełni całodobowe ostre dyżury internistyczne w nieparzyste dni miesiąca. Oddział dysponuje 28 łóżkami rozmieszczonymi w 12 salach ( 1,2,3  osobowe) z pełnym węzłem sanitarnym.

 

Odwiedziny chorych codziennie, w godzinach 13 – 16. Informacji o stanie zdrowia chorego udzielają: Kierownik Oddziału lub lekarz prowadzący w godzinach: 12 – 13.

 

Oddział wykonuje szereg zabiegów oraz procedur medycznych wśród których wyliczyć można:
– badanie podmiotowe i przedmiotowe,
– wykonanie EKG,
– badania dna oka,
– prowadzenie akcji reanimacyjnej,
– intubacja dotchawiczna,
– kardiowersja elektryczna,
– defibrylacja,
– nakłucie tętnicy do badania gazometrycznego,
– cewnikowanie żył centralnych,
– rozmaz,
– ocena obrazu mikroskopowego,
– biopsja aspiracyjna szpiku kostnego,
– wprowadzenie zagłębnika do żołądka
 

Chorych na oddziale można odwiedzać po wizycie lekarskiej czyli od godz 12:00.