logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

 
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 3 przyjmuje pacjentów dorosłych całodobowo.
Świadczenia diagnostyczne i leczenie  ukierunkowane są na schorzenia serca i układu krążenia oraz układu oddechowego. Oddział dysponuje 14 standardowo wyposażonymi łóżkami kardiologicznymi z możliwością ciągłego monitorowania stanu chorych 24 godzinnego nadzoru pielęgniarsko-lekarskiego.
Nadzór nad pracą Oddziału pełni Kierownik Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Lekarze podlegają bezpośrednio Kierownikowi Oddziału i jego Z-cy.
Pielęgniarka Koordynująca podlega bezpośrednio Pani Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa, w zakresie zadań diagnostyczno-leczniczych podlega Kierownikowi Oddziału.
Pielęgniarki odcinkowe podlegają bezpośrednio Pielęgniarce Koordynującej, w zakresie zadań diagnostyczno-leczniczych podlegają Kierownikowi Oddziału.
 
W skład Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wchodzą 2 sale chorych Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 10 łóżkowe z węzłem sanitarnym każda oraz izolatka, monitorowane z 24-godzinnym nadzorem pielęgniarsko-lekarskim. W skład Intensywnej Terapii nr 3, której kierownikiem jest lek. med. Marian Paluchowski, wchodzą 4 łóżka TISS-owe.
 
System pracy:
Lekarze oraz pielęgniarki pracują w systemie równoważnym.
Pielęgniarka Koordynująca pracuje od godziny 07:00 do 14:35.
Pracownik sekretariatu pracuje na Oddziale od godziny 07:00 do 14:35.
 
Adres:
ul. Grunwaldza 45
25-736 Kielce
Telefony:
Pokój Lekarski : (41) 36-71-493
Sekretariat : (41) 36-71-492
Sala chorych „R” 1: (41) 36-71-386
Sala chorych „R” 2: (41) 36-71-394
 
Kierownik: dr n. med. Janusz Sielski
Z-ca Kierownika: dr n. med. Katarzyna Ciuraszkiewicz, tel. 41 36 71 493
Kierownik OIT nr 3: lek. med. Marian Paluchowski
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Elżbieta Moskal, tel. 41 36 71 382
Sekretariat: mgr Dorota Kocielińska, tel. 41 36 71 492
 
Kadra:
– 6 lekarzy, w tym 4 specjalistów kardiologów oraz specjalistów chorób wewnętrznych, 1 specjalista kardiolog, 1 specjalista anestezjolog, 2 rezydentów
– 21 pielęgniarek, w tym 1 specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, 5 w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa zachowawczego, 8 pielęgniarek z kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki ( 19 pielęgniarek posiada wyższe wykształcenie pielęgniarskie).
 
Podstawowe zadania Oddziału:
– przyjmowanie na Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, diagnostyka i leczenie chorych ze schorzeniami układu krążenia
– zabiegi pielęgniarskie
– czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów
– współpraca w procesie leczniczym z lekarzami innych specjalności i z rehabilitantami
– udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta, przestrzeganie praw pacjenta
– przestrzeganie zasad mających na celu zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnych
– prowadzenie zamówień niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Oddziału
– podnoszenie kwalifikacji personelu.
 
Informacji o stanie chorych udziela Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny.
Personel Oddziału nosi identyfikatory, zna prawa pacjenta.
Na Oddziale znajduje się informacja dla chorych o możliwości korzystania z opieki duszpasterskiej oraz możliwości kontaktu z przedstawicielami innych wyznań.
Odwiedziny chorych odbywają się codziennie w ciągu całego dnia z wyjątkiem sal.
Odwiedzający zaopatruje się w obuwie ochronne, pozostawia okrycie wierzchnie i bagaże w szatni.
Odwiedzający mogą korzystać wyłącznie z toalety im wyznaczonej.
Odwiedzający nie mogą spożywać posiłków na Oddziale.
Odwiedzający powinni dbać o czystość i porządek w salach szpitalnych, toaletach i innych pomieszczeniach.

Skip to content