logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

„ O obliczach współczesnej transplantologii” mówili specjaliści w tej dziedzinie, w trakcie spotkania na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wykłady adresowane m.in. do studentów zorganizowano z okazji obchodzonego w styczniu Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji.

Profesor Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Prorektor do spraw medycznych UJK otwierając spotkanie, przypomniał o tym, że trwają starania, aby w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach utworzyć pierwszy w regionie ośrodek transplantacji nerek. Od listopada, w placówce działa Poradnia Transplantacyjna, a jej uruchomienie było pierwszym etapem, aby w Kielcach mogły być realizowane przeszczepy nerek.

Wykłady, w trakcie spotkania wygłosili : prof. dr. hab. n. med. Ireneusz Nawrot z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr n. med. Jacek Bicki, zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ.

Profesor Ireneusz Nawrot wyjaśniał, że przeszczepianie narządów jest związane z zastąpieniem nieodwracalnie uszkodzonego narządu, którego czynność jest niezbędna dla życia, a którego niewydolność nieuchronnie prowadzi do śmierci. Jak poinformował,  na świecie żyje obecnie ponad milion osób z przeszczepionymi narządami, a w Polsce aktualnie takich pacjentów jest około 30 tysięcy – część z nich ma przeszczepione dwa, a nawet trzy narządy. Organy pozyskuje się od dawców żywych bądź zmarłych, u których orzekana jest śmierć  mózgu. Nieodwracalne, strukturalne uszkodzenie mózgu, tak zwana śmierć mózgowa, powoduje ustanie czynności wielu ośrodków np. oddechowego, naczyniowo-ruchowego, termoregulacji. Profesor Nawrot, podkreślił, że stwierdzenie śmierci mózgu jest wskazaniem do przerwania uporczywej terapii i nie zdarzyło się, aby do życia powrócił człowiek, u którego stwierdzono taki stan.

 

 

Dr n. med. Jacek Bicki, który wygłosił wykład na temat „Rozpoznania śmierci osobniczej”, zaznaczył, że najważniejszym punktem systemu rozpoznawania śmierci mózgu jest to, aby lekarz zajmujący się pacjentem zgłosił podejrzenie śmierci mózgu. – Trwałe, nieodwracalne ustanie czynności mózgu stwierdza jednomyślnie, komisja złożona z trzech lekarzy, w tym co najmniej jednego specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz jednego w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii – przypomniał Jacek Bicki.

Transplantolog zaznaczył, że zawsze, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczącej śmierci mózgu, komisja odstępuje od jej stwierdzenia.

W 2016 roku na przeszczep różnych narządów oczekiwało w Polsce ponad 1700 osób…

 

Źródło fot: Gaweł Stępień, UJK

Skip to content