logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

,,Jakość w Opiece Zdrowotnej’ – to hasło XX Ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się w tym tygodniu, w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

Jej tematem wiodącym była: jakość i bezpieczeństwo postępowania z pacjentem w systemie ochrony zdrowia. Program konferencji obejmował m.in: zagadnienia powstania krajowego systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych, koncepcji wprowadzenia rejestrów klinicznych, służących ocenie rezultatów leczenia pod względem jakościowym. W trakcie spotkania poruszano również kwestie bezpieczeństwa pacjentów w kształceniu medycznym, problemów szpitali na wokandzie sądowej oraz szeroko pojętej problematyki zakażeń szpitalnych. Przedstawione zostały również wyniki pilotażu i rekomendacje na temat: uzgadniania listy leków, w trakcie przyjęcia do szpitala, przenoszenia pacjentów między oddziałami i wypisu ze szpitala w programie ,, Koncyliacja lekowa”.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w trakcie konferencji reprezentowali: Włodzimierz Wielgus – z-ca dyrektora ds. organizacyjno-administracyjnych, Agnieszka Zaworska-Winiarska – młodszy asystent ds. epidemiologii oraz: Anna Kubicka i Lucyna Roszewska – specjalistki ds. zarządzania jakością.

Skip to content