logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dr hab. n. med. Jan Zabrzyński objął funkcję kierownika dydaktycznego Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Zespół kliniki powitał profesora 31 marca.

Jan Zabrzyński będzie pełnił nadzór nad rozwojem naukowo-badawczym personelu lekarskiego ortopedii.

Profesor jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Uniwersyteckim nr. 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Specjalizuje się w małoinwazyjnych operacjach, w zakresie ortopedii rekonstrukcyjnej.

Witamy profesora w zespole Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Skip to content