logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Doktor nauk medycznych Grzegorz Świercz 1 września obejmie funkcję kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa, posiada również rzadką w skali regionu i kraju, specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Lekarz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Doktorat uzyskał w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Oprócz medycyny, ukończył również studia w zakresie zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia w Szkole Głównej Handlowej.

Dr Grzegorz Świercz pełnił przez ostatnie lata funkcję zastępcy kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii WSzZ. Ze Szpitalem Zespolonym jest związany od kilkunastu lat.

Grzegorz Świercz jest również radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.  W latach 2010-2014 był członkiem Zarządu Województwa, gdzie pełnił funkcję wicemarszałka odpowiedzialnego za zdrowie w regionie świętokrzyskim.

 

Skip to content