logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Prof. UJK, dr hab. med. Zbigniew Siudak, FESC jest od nowego roku kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Lekarz związany dotychczas ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie jest rodowitym kielczaninem.

Profesor Zbigniew Siudak w 2004 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie rozpoczął pracę na oddziale kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego. W 2009 roku uzyskał doktorat, a sześć lat później habilitację.

Profesor komentując powrót do Kielc i rozpoczęcie pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, żartuje, że urodził się nawet w tej placówce, więc jego związek ze Szpitalem jest szczególny. Specjalista zapowiada kontynuację profilu leczniczego, realizowanego w Klinice Chorób Wewnętrznych. – Z naciskiem na to, że oddział ma akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu zarówno chorób wewnętrznych, jak i diabetologii – podkreśla Zbigniew Siudak. Profesor przypomina, że w klinice pracuje już kilku internistów ze specjalizacjami szczegółowym: są diabetolodzy, reumatolog, kardiolog. Nowy szef nie wyklucza, że do grona tego dołączą : gastrolodzy czy hematolodzy. Ważnym elementem działalności kliniki ma być także profil naukowy. W oddziale szkoleni będą studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK, także osoby obcojęzyczne. – Moim celem będzie, aby w obrębie Kliniki realizowane były badania naukowe, kliniczne, we współpracy z innymi jednostkami akademickimi i szpitalnymi – wylicza nowy kierownik,  który uprzedza, że do rozwoju zawodowego i naukowego zachęcał będzie pracowników oddziału.

Zbigniew Siudak rozpoczynając pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, został równocześnie wykładowcą Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK.

 

Skip to content