logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

 

W Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wykonano jeden z pierwszych w kraju zabiegów usunięcie śledziony metodą laparoskopową, przy pomocy platformy 3D. Głównym operatorem był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Dariusz Patkowski – prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych oraz kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i  Urologii Dziecięcej we Wrocławiu. Profesor od wielu lat współpracuje z kieleckimi chirurgami dziecięcymi.

Śledzionę, przy pomocy platformy obrazującej w trójwymiarze, profesor Dariusz Patkowski i doktor nauk medycznych Przemysław Wolak – kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii w Kielcach, usunęli u 14-letniej dziewczyny, chorej na małopłytkowość samoistną. Zabieg był konieczny, ponieważ zawiodły inne metody leczenia i u nastolatki istniało zagrożenie nadmiernego krwawienia. Usunięcie śledziony jest wykonywane często, ale operacje te przeprowadza się głównie metodami klasycznymi,  zastosowanie laparoskopii jest rzadsze, a w trójwymiarze wykonano dotychczas w  Polsce pojedyncze tego typu zabiegi. W Kielcach, przy użyciu platformy 3D, taką operację przeprowadzono w Centrum Pediatrii po raz pierwszy.

Chirurdzy dziecięcy podkreślali dobrą współpracę z onkologami i hematologami dziecięcymi, którzy skierowali nastolatkę na operację.

Profesor Dariusz Patkowski tłumaczył, że metody małoinwazyjne są korzystniejsze dla pacjenta, ale trudniejsze dla chirurga – zwłaszcza dziecięcego, który musi, by stosować te techniki, być bardziej doświadczony. Potrzebna jest tu również, zdaniem profesora, wielka pasja.

Jak zauważył Dariusz Patkowski, w chirurgii dziecięcej rozwój technik małoinwazyjnych nie jest tak szybki, jak w przypadku pacjentów dorosłych. Wiąże się to z tym, że im mniejszy chory, tym trudniejszy zabieg operacyjny.

– To co zostawia chirurg po sobie, to zawsze jest jego podpis – może być ładniejszy, zgrabniejszy, albo  wręcz prawie niewidoczny – podkreślił Dariusz Patkowski, przedstawiając korzyści wynikające z zastosowania technik małoinwazyjnych. Niewielkie blizny, które pozostają po laparoskopii, są istotne zwłaszcza dla pacjenta, którego organizm dorasta i względy estetyczne mają duże znaczenie.

20 stycznia profesor Dariusz Patkowski wspólnie z chirurgiem dziecięcym Piotrem Stępniem ze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii, usunął również małoinwazyjną metodą nerkę u 15-letniej dziewczynki. Taki zabieg również nie jest wykonywany zbyt często.

Doktor Przemysław Wolak przypomniał, że chirurdzy dziecięcy z Kielc,  za pomocą platformy 3 D mogą operować dzieci od 5-6 roku życia. Sprzęt wykorzystywany jest do różnych zabiegów małoinwazyjnych, w tym m.in.: operacji usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, żylaków powrózka nasiennego, guzów jajników czy przepuklin pachwinowych.  Szef kliniki przekonywał, że obrazowanie w trójwymiarze jest gwarantem większego bezpieczeństwa, zarówno dla pacjenta jak i lekarza.

Profesor Dariusz Patkowski współpracuje z kielecką kliniką – wcześniej oddziałem, od ponad 10 lat. Dzięki jego wsparciu, możliwe jest wykonywanie wielu trudnych zabiegów. Profesor wspólnie z zespołem Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Kielcach operował za pomocą technik torakoskopowych i laparoskopowych m.in.:  noworodki z wadami wrodzonymi, takimi jak zarośnięty przełyk, choroba Hirschsprunga, przepuklina przeponowa, pylorostenoza, przepuklina pachwinowa (swoją własną techniką PIRS) itd.
Konsultantem Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Kielcach jest również prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Perdzyński z Warszawy.

Skip to content