logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Neurologii oraz Klinika Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach mają od 1 września nowych szefów. To niezwykle uznani specjaliści w swoich dziedzinach.

Funkcję szefa neurologii objęła doktor nauk medycznych Anita Rosołowska. Nowa kierownik Świętokrzyskiego Centrum Neurologii WSzZ jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Przez ostatnie sześć lat związana była z Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, gdzie prowadziła oddział neurologii. Wcześniej doktor Anita Rosołowska pracowała m.in.: w oddziale i poradni neurologicznej, w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii. Na początku swej drogi zawodowej, lekarka, związana była z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.
Anita Rosołowska jest konsultantem wojewódzkim do spraw neurologii.

 

doktor Anita Rosołowska

dr n.med. Anita Rosołowska

Kliniką Nefrologii WSzZ od 1 września kieruje profesor UJK, doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Jaroszyński – specjalista z dziedziny nefrologii, ale i chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej. Profesor pochodzi z Lublina i jest absolwentem tamtejszej uczelni medycznej. Od 1989 roku związany był z Kliniką Nefrologii ówczesnej Akademii Medycznej, a później Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Profesor Andrzej Jaroszyński przez lata zajmował się szerokim zakresem chorób nerek oraz dializoterapią i transplantologią. Od 2011 roku, pełnił funkcję kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Andrezj jaroszyński

prof UJK, dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

 

Od tego roku Andrzej Jaroszyński związany jest z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie objął stanowisko kierownika Zakładu Medycyny Rodzinnej i Geriatrii. Profesor aktywnie działa w sferze naukowej, jest autorem licznych publikacji o zasięgu międzynarodowym, a współpracuje m.in. z NASA i Karolinska Institutet.

Wspólnie z Anitą Rosołowską pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rozpoczął 1 września neurolog – doktor nauk medycznych Remigiusz Czernecki. Lekarz pełnił będzie funkcję zastępcy kierownika Świętokrzyskiego Centrum Neurologii.

 

doktor Remigiusz Czernecki

dr n.med. Remigiusz Czernecki

Remigiusz Czernecki jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Karierę zawodową rozpoczynał od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, związany był z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Opieki Neuropsychiatrycznej, a w ciągu ostatnich, sześciu lat pracował w PZOZ w Starachowicach.

Wspólnie z neurologami, pracę w Szpitalu Zespolonym w Kielcach rozpoczęła również neurologopeda Karolina Pożoga.

Dotychczasowa szefowa ŚCN – doktor nauk medycznych Ewa Kołodziejska, kierować będzie pracą poradni neurologicznej. Natomiast dotychczasowy kierownik Kliniki Nefrologii – doktor nauk medycznych Krzysztof Bidas, pozostaje na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw medycznych WSzZ .

 

Skip to content