logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Klinice Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach rozpoczęto wykonywanie zabiegów z zakresu chirurgii dróg łzowych. Tego typu operacji, w ramach refundacji z NFZ, nie wykonuje się w żadnym innym ośrodku w Świętokrzyskiem.

Zespolenie workowo-nosowe (tzw dakrocystorinostomię) przeprowadza się w przypadku niedrożności dróg łzowych. – Pacjenci, u których występuje ta dolegliwość skarżą się na uciążliwe łzawienie, niekiedy dochodzi też, wskutek zalegania łez w worku łzowym, do przewlekłych lub ostrych zapaleń ropnych, wymagających często zastosowania ogólnej antybiotykoterapii – informuje Anna Walczyk, okulistka ze Szpitala Zespolonego w Kielcach, która w tym tygodniu wykonała pierwszy zabieg u starszego mężczyzny. Lekarka szkoliła się w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, pod nadzorem doktora nauk medycznych Radosława Różyckiego.

Anna Walczyk wyjaśnia, że zespolenie workowo-nosowe przeprowadza się metodą klasyczną, w znieczuleniu ogólnym. Zabieg polega na wytworzeniu przetoki umożliwiającej odpływ łez z worka spojówkowego, wprost do jamy nosa. Wcześniej pacjenci wymagający tego typu operacji byli kierowani do ośrodków poza województwo świętokrzyskie. Wielu z nich, szczególnie w podeszłym wieku, z uwagi na trudy podróży i długie kolejki oczekujących, rezygnowało z podjęcia leczenia.

W Klinice Okulistyki Szpitala Zespolonego w Kielcach od pewnego czasu wykonywane są również zabiegi z zakresu chirurgii witreo-retinalnej. Głównym operatorem jest doktor habilitowany nauk medycznych Dominik Odrobina z Łodzi. Operacje witrektomii przeprowadza się w przypadku niektórych chorób siatkówki i ciała szklistego takich jak: odwarstwienia siatkówki, krwotoki do ciała szklistego, ciężkie postacie retinopatii cukrzycowej, błony nasiatkówkowe, zwichnięcia soczewki i inne następstwa urazów oka oraz w wielu innych sytuacjach. Z powodu ograniczonej dostępności do tego typu zabiegów na terenie województwa świętokrzyskiego, wielu pacjentów było kierowanych do ośrodków poza region.
Personel lekarski Kliniki Okulistyki WSzZ, od wielu lat, starał się o wprowadzenie nowych procedur, jednak było to uzależnione głównie od uzyskania środków finansowych na zakup niezbędnego sprzętu i refundacji z NFZ. Obydwa te warunki zostały obecnie spełnione.

Skip to content