logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Zespół Pracowni Hemodynamiki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach pierwszy raz w historii placówki wykonał w grudniu zabieg angioplastyki wieńcowej z krążeniem wspomaganym. To operacje ratujące życie, w przypadku pacjentów, u których inne konwencjonalne metody są obarczone bardzo dużym ryzykiem.

Pierwszy zabieg angioplastyki wieńcowej z krążeniem wspomaganym wykonano u 51-letniego pacjenta z bardzo niską frakcją wyrzutową, po zawale serca, z rozległymi zmianami w naczyniach wieńcowych.

Dr n. med. Wojciech Gutkowski, kierujący Pracownią Hemodynamiki wyjaśnia, że operacja z krążeniem wspomaganym tzw. impelą polega na tym, że wyżej wspomniane urządzenie wspiera układ krążenia
w momencie gdy serce, w trakcie zabiegu, chwilowo traci swoją moc, czyli jego kurczliwość spada poniżej poziomu krytycznego. – Urządzenie przejmuje krążenie wspomagając słabe serce i umożliwia wykonanie tak ryzykownych zabiegów – dodaje Wojciech Gutkowski.

Jak podkreśla kierownik, zabiegi będą szansą na przeżycie dla chorych u których inne, tradycyjne metody leczenia mogą okazać się zbyt ryzykowne.

W Pracowni Hemodynamiki WSzZ miesięcznie wykonywanych jest ok. 160 koronarografii i ok. 100 angioplastyk wieńcowych.

Skip to content