logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Kobiety w ciąży oraz osoby do 18. roku życia, ciężko chore bądź nieodwracalnie upośledzone w wyniku schorzenia, jakie powstało w okresie prenatalnym lub w czasie porodu, mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i z usług farmaceutycznych, bez kolejek. Precyzuje to uchwalona przez Sejm RP, w listopadzie zeszłego roku, ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

By pacjentka mogła skorzystać z pomocy medycznej poza kolejnością, konieczne jest zaświadczenie od lekarza, że jest w ciąży. W takich sytuacjach wymagany jest także dokument potwierdzający tożsamość przyszłej matki. Jeśli chodzi o osoby do 18. roku życia, z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną, zagrażającą życiu chorobą, która powstała w okresie prenatalnym lub w czasie porodu, zaświadczenie powinien wydać lekarz POZ lub specjalista II stopnia w dziedzinie, położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

W praktyce, powyższe przepisy oznaczają, że kobieta w ciąży mają prawo do świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w dniu zgłoszenia się albo w pierwszym możliwym terminie, poza kolejką oczekujących. W przypadku ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS), pomoc powinna zostać udzielona nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, od dnia zgłoszenia.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania od lekarza, które jednak nie jest potrzebne w przypadku wizyty u: ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa oraz psychiatry.

O nowych przepisach, dyrektor WSzZ poinformował pracowników szpitala w specjalnym poleceniu służbowy,.

Każda kobieta w ciąży oraz jej rodzina mogą skorzystać także z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Podobne uprawnienia, do korzystania z opieki medycznej bez kolejki, jak kobiety w ciąży, mają osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.

Szczegółowe informacje dotyczące omawianej ustawy i zmiany przepisów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w zamieszczonym poniżej Informatorze.

Informator do pobrania

Skip to content