logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wzrosła liczba miejsc specjalizacyjnych w Klinice Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Od jesieni, w placówce będzie również możliwość realizacji specjalizacji z angiologii. Nowością jest otwarcie w WSzZ, szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.

– Komisja Akredytacyjna Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przyznała Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu dodatkowe 6 miejsc specjalizacyjnych w Klinice Neonatologii, tym samym, łącznie, ich liczba wzrosła do 12 – informuje dr n. hum. Anna Nowocień – specjalista do spraw specjalizacji i badań klinicznych w WSzZ. Jak dodaje, komisja w lipcu przyznała szpitalowi także 9 miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie fizjoterapii, w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej WSzZ. – Szkolenie będzie prowadzone w tak zwanym nowym trybie tj. na podstawie ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty – informuje Anna Nowocień. Z kolei w Klinice Chirurgii Naczyniowej, zainteresowani lekarze będą mogli przejść szkolenie, aby uzyskać specjalizację w dziedzinie angiologii.

Wojewódzki Szpital Zespolony jest obecnie jedną z największych placówek medycznych w kraju. Jest ośrodkiem wielospecjalistycznym, interdyscyplinarnym, referencyjnym w określonych dziedzinach medycyny.

 

 Źródło fot: pixabay.com.pl

 

Skip to content