logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na realizację świadczeń zdrowotnych na przyszły rok.

Część umów: na chirurgię naczyniową i procedury wysokospecjalistyczne oraz opiekę psychiatryczną zawarto na rok. Pozostałe, w tym na: leczenie szpitalne, świadczenia odrębnie kontraktowane ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, badania kosztochłonne, rehabilitację leczniczą i programy lekowe podpisano na pół roku. Szpital zawarł również z NFZ umowy dotyczące Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. Dokumenty w tym obszarze dotyczą również: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań kosztochłonnych, rehabilitacji leczniczej, świadczeń odrębnie kontraktowanych, programów lekowych i programów lekowych w chemioterapii. Dobra informacja jest taka, że Izba Przyjęć w budynku pediatrycznym będzie miała odrębny kontrakt na swoją działalność.

Podpisanie umów z funduszem, oznacza dla pacjentów, że tak jak dotychczas, będą mieli zapewniony dostęp do opieki medycznej na wysokim poziomie.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach liczy na dalszą, dobrą współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szpital ma jednocześnie nadzieję, że w skali kraju, tak jak zasugerowała w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli, zostaną podjęte działania zamierzające do dalszej poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, z możliwością zmiany wyceny świadczeń zdrowotnych.

Skip to content