logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Doktor nauk medycznych Magdalena Dolecka-Ślusarczyk od 1 listopada pełni funkcję kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Pani Doktor jest specjalistką w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii od wielu lat przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Magdalena Dolecka- Ślusarczyk jest związana z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym od początku swej kariery zawodowej, czyli od końca lat 90 tych.

Gratulujemy !

 

Skip to content