logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Doktor Magdalena Dolecka – Ślusarczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego w Kielcach objęła funkcję przewodniczącego Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Specjalistka chorób wewnętrznych i diabetolog przez ostatnie lata pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego regionalnego oddziału PTD.  Jak mówi, w dziedzinie diabetologii w województwie zostało dużo zrobione, ale wciąż przed członkami oddziału stoi wiele wyzwań.

Wśród priorytetów przewodnicząca wymieniła m.in. konieczność nawiązania ściślejszej współpracy z pediatrami w kwestii przekazywania młodych pacjentów z cukrzycami do poradni diabetologicznych dla dorosłych. Dr Dolecka- Ślusarczyk zauważyła, że podstawowym problemem, by usprawnić te procedury jest fakt, że do poradni których jest mało są ogromne kolejki, młodzi ze względu na brak dostępności nie dostają się na wizyty przez pierwsze miesiące po zdiagnozowaniu choroby.

Kolejnym zadaniem jakie stawia przed sobą przewodnicząca jest propagowanie zdrowego stylu życia, szczególnie wśród młodzieży. W tej grupie wiekowej, ze względu na lansowany szybki styl życia, coraz więcej osób choruje na cukrzycę typu II, która jest konsekwencją m.in.: nadmiernego jedzenia czy małej aktywności fizycznej.

Magdalena Dolecka – Ślusarczyk pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych WSzZ, szpitalnej Poradni Diabetologicznej, jest również konsultantem w Klinice Położnictwa i Ginekologii – opiekuje się kobietami z cukrzycą ciążową.

Skip to content