logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Poradnia Chorób Naczyniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego rozpoczyna działalność w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Pomoc znajdą tu głównie pacjenci, którzy zakończą hospitalizacje w oddziałach udarowym i neurologicznym.

– Nowa poradnia ma zapewnić pacjentom kontynuację dotychczasowego leczenia neurologicznego, po zakończeniu hospitalizacji, bez konieczności poszukiwania takiego miejsca w rejonie – tłumaczy  dr n. med. Edyta Brelak- kierownik Poradni Neurologicznej, w ramach której działa nowa komórka.

Pacjenci – jak wylicza dr Edyta Brelak -w nowej poradni będą mieli szybko, zapewnione wizyty poszpitalne, w ramach których otrzymają informacje dotyczące: dalszego leczenia, rehabilitacji oraz kontroli neurologicznej.

Dzięki zapleczu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, chorzy przyjmowani w nowej poradni, będą mieli również dostęp do pełnej diagnostyki w tym: rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, konsultacji specjalistycznych m.in..: kardiologicznych.

– Zespół Poradni Chorób Naczyniowych OUN – w tym zakresie-  będzie ściśle współpracował z radiologami i lekarzami z Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej – zapowiada dr Brelak.

Neurolog szacuje, że pacjenci po wyjściu z oddziału, wizytę w nowej poradni będą mogli odbyć w ciągu tygodnia. 

Rocznie do Świętokrzyskiego Centrum Neurologii WSzZ z udarami trafia ponad 1200 osób. Liczba ta regularnie wzrasta.

Skip to content