logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Poradnia transplantacyjna dla pacjentów po przeszczepie nerki i osób przygotowywanych do transplantacji rozpoczyna pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Dedykowana jest chorym głównie z regionu świętokrzyskiego.  To pierwsza tego typu poradnia w województwie.

Dr n. med. Jacek Bicki – chirurg transplantolog, zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej w WSzZ informuje, że poradnia pracować będzie trzy razy w tygodniu w: poniedziałki, wtorki i środy.

Stan swojego zdrowia będą mogli sprawdzać tu pacjenci, którzy przeszli przeszczep nerki. – W pierwszym roku po zabiegu,  kontrole są wymagane raz w miesiącu, później raz na trzy miesiące – wyjaśnia doktor Jacek Bicki. Dodaje, że u osób takich wykonywane są badania laboratoryjne, które monitorują funkcję nerki i stosowane jest leczenie immunosupresyjne by, z jednej strony, wcześnie wykryć odrzucanie narządu przeszczepionego, a z drugiej minimalizować skutki uboczne leczenia.

Utworzenie poradni jest pierwszym krokiem do stworzenia w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ośrodka przeszczepiania nerek.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej w WSzZ podkreśla, ze istnieje ogromna potrzeba utworzenia w regionie świętokrzyskim takiej jednostki. – W tej chwili przygotowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania akredytacji Ministerstwa Zdrowia, która jest wymagana do rozpoczęcia działalności transplantacyjnej – wyjaśnia profesor Stanisław Głuszek. W klinice pracuje już jeden transplantolog – dr Jacek Bicki, a kolejny lekarz – Jakub Kuchinka – jest w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie. Profesor dodaje, że deklaracje współpracy ze szpitalem w Kielcach złożył już uznany warszawski ośrodek zajmujący się transplantologią.

 

 

Skip to content