logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, którzy są ofiarami przemocy w rodzinie, mogą zostać objęci ochroną w ramach „Niebieskiej Karty”. Wsparcie dotyczy zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

 

Na oddziałach pediatrycznych szpitala powyższe procedury są realizowane od roku 2012. Wśród dorosłych pacjentów, pierwsza „Niebieska Karta” została wystawiona trzy lata temu.

Iwona Widłak – inspektor do spraw społecznych Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach tłumaczy, że placówki ochrony zdrowia znajdują się w gronie podmiotów, które zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 roku, są zobowiązane, w przypadku podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie, do podejmowania i realizowania czynności w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.
– Działania te mają na celu ochronę pokrzywdzonego, zabezpieczenie jego losów po wyjściu ze szpitala – tłumaczy Iwona Widłak. Inspektor wyjaśnia, że po otrzymaniu zgłoszenia z oddziału,  przeprowadzeniu rozmowy – najczęściej z osobą, która ujawniła problem, zakłada tak zwaną „Niebieską Kartę A” – ta zawiera informacje na temat: pokrzywdzonego, ale i sprawcy oraz ewentualnych okoliczności zdarzenia.

Sprawa zostaje później przekazana na zewnątrz, zespołowi, w skład którego, obok reprezentanta szpitala, wchodzi m.in.: policjant, pracownik socjalny, pedagog, kurator. Zespół ustala formę pomocy, jaką zostanie objęta rodzina z problemem. W części pediatrycznej WSzZ, w bieżącym roku, inspektor do spraw społecznych założyła jedną „Niebieską Kartę”, a w roku 2018 takimi kartami było w tej części szpitala objętych czworo nieletnich. Wśród pacjentów dorosłych, w ostatnich latach, „Niebieskie Karty” założono czterem osobom.

Olga Witecka – pracownik socjalny w WSzZ uważa, że warto ofiary przemocy obejmować taką formą pomocy. – Dla niektórych sprawców, już samo założenie karty jest czynnikiem powstrzymującym – przekonuje Olga Witecka, która uważa, że ofiary, które są prześladowane przez długi czas, wątpią często w to, czy ktokolwiek jest w stanie im pomóc. Procedury „Niebieskich Kart”, zdaniem specjalistek, w wielu świętokrzyskich gminach, w tym w Kielcach, są realizowane bardzo prężnie.

– Prosimy personel szpitala o zgłaszanie wszelkich przypadków podejrzeń przemocy domowej – apelują pracownice socjalne. Do współpracy w tym zakresie zachęcają zwłaszcza lekarzy i pielęgniarki z oddziałów, gdzie hospitalizowani są pacjenci dorośli. Numer telefonu, pod który można telefonować to: 41 303 33 19.

 

Źródło fot: pixabay. com

Skip to content