logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach będący ofiarami przemocy w rodzinie mogą zostać objęci ochroną w ramach „Niebieskiej Karty”. Na oddziałach pediatrycznych procedury te są realizowane od dawna. Wśród dorosłych pacjentów Szpitala Zespolonego, pierwsza „Niebieska Karta” została wystawiona w maju.

Iwona Widłak – inspektor do spraw społecznych Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach tłumaczy, że placówki ochrony zdrowia znajdują się w gronie podmiotów, które zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 roku, są zobowiązane, w przypadku podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie, do podejmowania i realizowania czynności w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.
– Działania te mają na celu ochronę pokrzywdzonego, zabezpieczenie jego losów po wyjściu ze szpitala – tłumaczy Iwona Widłak. Inspektor wyjaśnia, że po otrzymaniu zgłoszenia z oddziału,  przeprowadzeniu rozmowy – najczęściej z osobą, która ujawniła problem, zakłada tak zwaną „Niebieską Kartę A” – ta zawiera informacje na temat: pokrzywdzonego, ale i sprawcy oraz ewentualnych okoliczności zdarzenia.

Sprawa zostaje później przekazana na zewnątrz, zespołowi, w skład którego, obok reprezentanta szpitala, wchodzi m.in.: policjant, pracownik socjalny, pedagog, kurator. Zespół ustala formę pomocy, jaką zostanie objęta rodzina z problemem.

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym, obecnie Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Szpitala Zespolonego, „Niebieska Karta” funkcjonuje od 2012 roku.
Na oddziałach WSzZ gdzie hospitalizowane są osoby dorosłe, pierwszą NK założono w maju.

Olga Witecka – pracownik socjalny w Szpitalu Zespolonym w Kielcach informuje, że kobieta sama zgłosiła, że jest ofiarą przemocy domowej.  Zdaniem Olgi Witeckiej, to, że istnieje możliwość założenia „Niebieskiej Karty” w szpitalach, jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ procedura uruchamiana jest „na gorąco”, nim opadną emocje i problem – do następnego razu – zostanie wyciszony.

– Dla niektórych sprawców przemocy, już samo założenie karty jest czynnikiem powstrzymującym – przekonuje Olga Witecka.

Pokrzywdzonemu, zgodnie z prawem, zaświadczenie o rodzaju obrażeń i ich ewentualnych przyczynach, należy się bezpłatnie.

Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wszelkie podejrzenia dotyczące tego, że pacjent może być ofiarą przemocy w rodzinie, powinni zgłaszać do: Iwony Widłak (oddziały pediatryczne) oraz Olgi Witeckiej (oddziały gdzie hospitalizowani są dorośli), pod numer telefonu 41 303 33 19.

 

Skip to content