logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach uroczyście podpisano umowy na budowę nowego Bloku Operacyjnego. Długo oczekiwaną inwestycję zrealizują firmy:  PORR S.A.  i Wudimex  Sp. z.o.o..

– To jest ogromna inwestycja pod względem finansowym – tłumaczyła marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. – Dzięki przychylności rządu Mateusza Morawieckiego i przyznanej olbrzymiej pomocy finansowej – 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych, w naszej placówce medycznej powstanie nowoczesny i świetnie wyposażony blok operacyjny. Szacujemy, że wartość tego projektu, budowy i wyposażenia może sięgnąć kwoty około 170 mln zł. Znacząca część kosztów inwestycji zostanie pokryta ze środków, pochodzących z budżetu województwa świętokrzyskiego. Dziś podpisujemy umowę na rozpoczęcie projektowania i budowy tego obiektu.

– Ta inwestycja jest bardzo oczekiwana, potrzebna i konieczna – dodał wicemarszałek Marek Bogusławski. – To będą 3 kondygnacje kolejnego budynku szpitala, inwestycja, która pozwoli kadrze medycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego rozszerzyć ofertę diagnostyczną i zabiegową, pracować i leczyć pacjentów w komfortowych warunkach, z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury, a także usprawnić ruch chorych. W tych salach operacyjnych będą odbywać się operacje z zakresu kardiochirurgii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii oka, laryngologii i innych dziedzin.

Gościem uroczystości była poseł Anna Krupka.

Z ramienia wykonawców umowy podpisali: Piotr Kledzik – prezes zarządu oraz Dariusz Wietrzyński – członek zarządu PORR S.A. oraz Marcin Wieczorek prezes spółki WUDIMEKS.

Firma PORR S.A. przeprowadzi inwestycję w formule zaprojektuj i wybuduj.  Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEX Sp. z o. o. z. zapewni Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

Budowa bloku będzie podzielona na dwa etapy. Na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wykonawca będzie miał pięć miesięcy.

Z kolei na wykonanie wszelkich robót budowlanych, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  (zagospodarowanie terenu, budowa sieci i instalacji niezębnych do funkcjonowania przedmiotu umowy wraz z dostawą wyposażenia technologicznego i medycznego ) firma będzie miała 19 miesięcy od dnia odbioru etapu pierwszego.

Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2026 roku.

Blok Operacyjny będzie stanowił integralną część zespołu szpitalnego, z którym zostanie połączony łącznikiem. Na dachu obiektu powstanie lądowisko dla helikopterów. Budynek ma mieć 3 kondygnacje naziemne i jedną podziemną.

W obiekcie ma powstać 9 sal operacyjnych, z których korzystać będą: chirurdzy ogólni, ortopedzi, laryngolodzy, ginekolodzy i położnicy, okuliści oraz chirurdzy naczyniowi.

Będą mieścić się tam również: sale wybudzeniowe, Centralna Sterylizatornia, Dział Diagnostyki Obrazowej, Dział Informatyki oraz intensywna terapia.

Koszt samych prac budowalnych wyniesie ponad 116 milionów złotych. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie ponad 820 tys. złotych.

Odrębna, duża kwota rzędu kilkudziesięciu milionów złotych będzie musiała być przeznaczona na wyposażenie.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski to 65 milionów. Pozostałe środki pochodzić mają z budżetu województwa świętokrzyskiego.

Fot. Urząd Marszałkowski WŚ

Skip to content