logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Od lipca, zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach nie pobiera żadnych opłat za pobyt opiekuna przy dziecku.

Jak czytamy na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta, który postulował o wprowadzenie wyżej wspomnianych zmian, dotyczą one również: „opieki sprawowanej nad pacjentem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (nie ma znaczenia przy tym wiek takiego pacjenta)”.

Koszty wynikające z przebywania opiekunów w szpitalach ma refundować placówkom Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

 

Skip to content