logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina studentom: aby mieć prawo do bezpłatnego leczenia musicie mieć własne ubezpieczenie lub być do niego zgłoszonym, np. przez rodzica lub uczelnię. Co zrobić by być ubezpieczonym?

 

Po pierwsze – zgłasza mnie ten, dla kogo pracuję

Student, jak każda inna osoba, może mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Ta sytuacja dotyczy tych studentów, którzy pracują np. na umowę o pracę, otrzymują rentę, prowadzą własną działalność. Wtedy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza ich płatnik składek, czyli najczęściej pracodawca.

Po drugie – zgłasza mnie rodzina

Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako tzw. członek rodziny. Kto może dokonać zgłoszenia? Np. rodzice (jeden lub oboje) lub współmałżonkowie rodziców. Jeśli jednak oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą to zrobić dziadkowie.

Ważne!

Rodzice mogą studenta zgłosić tylko do 26. roku życia. Są jednak od tej reguły odstępstwa. Wiek nie ma znaczenia w przypadku studentów:

  • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • w związku małżeńskim – wówczas są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego współmałżonka (który sam ma obowiązkowe ubezpieczenie).

Po trzecie – zgłasza mnie uczelnia

Jeśli student nie może skorzystać z żadnej z tych możliwości, czyli nie ma swojego ubezpieczenia lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia. Student – aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne – sam musi zgłosić się do dziekanatu w tej sprawie.

Kiedy pojawiają się problemy?

Najczęściej dotyczą one tych studentów, którzy pracują tylko w okresie wakacji np. na umowę o pracę. Uzyskują wtedy na krótko swój własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym powinni być wyrejestrowani z ubezpieczenia, np. przez rodziców. Po zakończeniu pracy, pracodawca też ich wyrejestruje z ubezpieczenia zdrowotnego. I właśnie wtedy każdy student powinien przypomnieć rodzicom, aby ponownie zgłosili go jako członka rodziny.

Także w przypadku, gdy to rodzice studenta zmieniają pracę, powinni zgłosić na nowo członków rodziny do ubezpieczenia u kolejnego pracodawcy.

Jak sprawdzimy, czy jesteśmy ubezpieczeni?

Od 1 lipca 2013 roku NFZ udostępnił ogólnopolski serwis internetowy ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta). Każdy, kto wejdzie na swoje indywidualne konto w dziale „Informacje o uprawnieniach”, sprawdzi jaki jest jego status ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że na koncie można także prześledzić historię swojego leczenia oraz przepisane leki refundowane od 2008 r. Login i hasło dostępowe do indywidualnego konta w ZIP można uzyskać zgłaszając się z dowodem osobistym do Oddziału NFZ.

ulotka-ubezpieczenie-aktualizacja-06-10-str2

Zapraszamy też na stronę świętokrzyskiego NFZ dla studentów – http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci/komunikat-dla-pacjentow,2344.html

 

Źródło: Świętokrzyski NFZ

Skip to content