logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Doktor habilitowana nauk medycznych Dorota Zarębska-Michaluk z Kliniki Chorób Zakaźnych WSzZ, została ponownie wybrana do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i lekarzy Chorób Zakaźnych.
Wybory Zarządu odbyły się podczas Walnego zebrania członków towarzystwa w Warszawie.
Zarząd główny PTEiLCHZ tworzą największe autorytety w dziedzinie epidemiologii i chorób zakaźnych w kraju. Grupa tych ekspertów od początku pandemii tworzy liczne rekomendacje i zalecenia dotyczące m.in. postępowania z pacjentami z COVID-19.
Profesor Dorocie Zarębskiej – Michaluk serdecznie gratulujemy ponownego wyboru .
Skip to content