logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Biskup Kielecki Jan  Piotrowski odprawił w kaplicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Mszę Świętą w intencji wcześniaków, ich rodzi oraz personelu i dyrekcji WSzZ.
W nabożeństwie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Były rodziny z malutkimi dziećmi, dyrekcja i pracownicy Klinik: Neonatologii oraz Położnictwa i Ginekologii.

Jak podkreślał ksiądz Biskup, życie jest najpiękniejszym darem i nie bez przyczyny nazywamy je cudem. – To życie przychodzi w różnych okolicznościach, sytuacjach. Ta inicjatywna w której biorę udział modląc się, przynajmniej raz w roku, za wcześniaków i wspólnie z wcześniakami, daje mi wiele satysfakcji, bo też należę do tego grona. Jednocześnie jestem pełen podziwu dla całego zespołu lekarzy, pielęgniarek, położnych, dla dyrekcji szpitala, która jednoczy ludzi, którzy stają przed tym wyzwaniem, czasem w niepewności, niewiedzy, ale też z nadzieją, że to życie, dzięki postępowi medycyny, opiece lekarskiej uda się uratować. Myślę, że warto tu zarówno w tym wymiarze materialnym zabiegać o najlepsze warunki do ochrony tego wczesnego życia, jak i w wymiarze duchowym dodawać matkom i ojcom, nadziei – ja to czynię przez skromny dar modlitwy i obecność w  tym szpitalu – powiedział Biskup Jan Piotrowski.

Msza Święta poprzedziła IV Zjazdu Wcześniaków Świętokrzyskich, który 10 czerwca odbędzie się w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu. Zaproszenie do udziału w imprezie otrzymało kilkaset rodzin z województwa, ale spotkanie ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy komu bliskie są problemy wcześniaków.

Skip to content