logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Rok temu – 1 września 2015 roku – odbyła się przeprowadzka Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, z obiektów przy ulicy Langiewicza, do nowego pawilonu przy ulicy Grunwaldzkiej 45. Było to historyczne wydarzenie, o ogromnym znaczeniu dla dwóch szpitali, mieszkańców Kielc i regionu oraz skomplikowana operacja logistyczna, w którą zaangażowane było bardzo wiele osób.

Przeprowadzka szpitala przebiegła sprawnie. Z ulicy Langiewicza, w ciągu pięciu godzin, przewieziono karetkami około 50 pacjentów. Szpital Dziecięcy od razu rozpoczął pracę w nowym miejscu. Uruchomiono Izbę Przyjęć. Dwie godziny po zakończeniu przeprowadzki, zespół Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii wykonał pierwszą operację na nowym Bloku Operacyjnym. Łącznie, pierwszego dnia, w pawilonie przy ulicy Grunwaldzkiej, zoperowano trójkę dzieci, również przy użyciu nowoczesnej platformy 3D.

Archiwalne zdjęcia z przeprowadzki i pierwszej operacji

 

 

Co mówią lekarze, po roku  funkcjonowania szpitala w nowym miejscu….

– Niewątpliwie pacjenci już się przyzwyczaili i doceniają dobre warunki – uważa lekarz Marta Nowak-Nadgowska, kierownik I Oddziału Chorób Dziecięcych.

Podobnie twierdzi doktor nauk medycznych Zdzisław Domagała, kierownik I Kliniki Pediatrii Szpitala Zespolonego w Kielcach.

– Warunki do leczenia niemowląt i dzieci młodszych są zdecydowanie lepsze, jest możliwość izolacji pacjentów, a dzięki temu jest mniej zakażeń wewnątrz oddziałów – mówi Zdzisław Domagała.

Kierownik kliniki zwraca uwagę, że korzystne dla chorych jest to, że większość badań wykonywanych jest w jednym miejscu, ze względu na to, że oddziały pediatryczne przy Grunwaldzkiej są zlokalizowane w jednym obiekcie, a nie – jak było to przy ulicy Langiewicza – w kilku pawilonach.

Doktor nauk medycznych Przemysław Wolak – kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii WSzZ mówi, że dzięki temu, że dzieci leczone są w strukturach wielospecjalistycznego Szpitala Zespolonego, możliwe jest poszerzanie wachlarza zabiegów operacyjnych. – Mamy wiele planów – przyznaje chirurg.

– Miniony rok wiąże się z dobrymi wrażeniami, z tego względu, że mamy lepszy sprzęt do diagnostyki. Zespół jest spójny i działa bardzo efektywnie – komentuje z kolei doktor Wojciech Kiebzak, kierownik Działu Fizjoterapii ŚCP WSzZ.

Integracja pracowników oddziałów dziecięcych, z tak zwaną „starą” częścią Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach nadal trwa. To trudny i złożony proces, który wymaga dużo czasu. – Uczymy się ciągle siebie, innej organizacji pracy – przyznają lekarze z pediatrii.

Problemy, których nie sposób uniknąć w tak newralgicznym i złożonym miejscu jak szpital, są rozwiązywane, w miarę możliwości, na bieżąco.

Budowę nowej siedziby oddziałów pediatrycznych sfinansował Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

– Zlokalizowanie Szpitala Dziecięcego przy ulicy Grunwaldzkiej było jednym z lepszych rozwiązań, jakie można było wprowadzić. Pozwoliło na znaczne zmniejszenie kosztów, poprzez rezygnację z eksploatacji starych, zużytych technicznie obiektów oraz aparatury i sprzętu, które znajdowały się przy ulicy Langiewicza. Zobowiązanie, jakie przyjął na siebie Samorząd Województwa, było wyzwaniem bardzo trudnym, którego efekt dzisiaj odczuwają mali pacjenci, ich rodzice, lekarze, pielęgniarki i pozostały personel pediatrii. Nadrzędnym celem kadry medycznej jest leczyć chorych, a rolą samorządu, dyrekcji jest zapewnić godziwe warunki do realizacji tych zadań – oświadcza Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

 

 

Mimo, że przeprowadzka Szpitala Dziecięcego miała miejsce 1 września 2015 roku, do formalnego połączenia placówki z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach doszło 30 października zeszłego roku. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, został wówczas wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego i rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Oddziały pediatryczne zaczęły działać w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, jako Świętokrzyskie Centrum Pediatrii imienia Władysława Buszkowskiego.

30 października, w pierwszą rocznicę połączenia szpitali, dyrektor Andrzej Domański zaprasza pracowników Centrum Pediatrii, władze regionu na tort.

 

Skip to content