logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nowoczesna sala hybrydowa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym rozpoczęła pracę. Pierwszy zabieg w jej obrębie przeprowadzili, kilka dni temu, chirurdzy naczyniowi.
Dr n. med. Jarosław Miszczuk – kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w WSzZ wyjaśnia, że operacja została wykonana u pacjenta, który trafił do szpitala z ostrym krwiakiem śródsiennym aorty zstępującej, na bardzo rozległym odcinku: od tętnicy podobojczykowej aż do poziomu tętnic nerkowych.
Chory wymagał wszczepienia stentgraftu z odgałęzieniami (typu Zenith T- branch) do wszystkich dużych gałęzi aorty: tętnic trzewnych i tętnic nerkowych. Chirurgom naczyniowym, w trakcie realizacji pierwszego takiego zabiegu, pomógł profesor Tomasz Jakimowicz z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM.
– Ten rodzaj operacji nie był u nas do te pory wykonywany, wysyłaliśmy takich pacjentów najczęściej do Warszawy. Natomiast, w tej chwili, pojawiły się możliwości techniczne wykonywania u nas takich zabiegów, w związku z otwarciem sali hybrydowej, a poza tym, w związku z Covidem są ograniczenia przyjęć w innych ośrodkach – dodaje Jarosław Miszczuk. Jak tłumaczy, sprzęt zamontowany na sali hybrydowej, w tym m.in. angiograf pozwala na wykonywanie operacji znacznie dłuższych, niż przy użyciu aparatu mobilnego. Jakość aparatury, obrazowania, wielkość jest również zdecydowanie lepsza. Chory zoperowany w zeszłym tygodniu, może już opuścić szpital.
Od lewej: pielęg. Katarzyna Korus,  lek. Anna Barczak, dr Jarosław Miszczuk, prof. Tomasz Jakimowicz
Od lewej. dr Jarosław Miszczuk, lek. anestezjolog Piotr Mrozek, prof. Tomasz Jakimowicz
Sala hybrydowa służyć będzie również do zabiegów kardiochirurgicznych. Dr n. med Edward Pietrzyk, kierownik Kliniki Kardiochirurgii mówi że jego zespół, w jej obrębie, będzie mógł realizować zabiegi przezskórnego wszczepiania zastawek aortalnych tzw. TAVI. Kardiochirurg podkreśla, że operacje te będą przeznaczone dla pacjentów szczególnie obciążonych, którzy nie mieliby szans aby przeżyć standardowy zabieg. Edward Pietrzyk szacuje, że może to dotyczyć około 20 procent pacjentów z wadą zastawki aortalnej, którzy dotychczas musieli wyjeżdżać poza region świętokrzyski. Kardiochirurdzy planują również, że na sali hybrydowej będą wykonywać m.in. zabiegi związane z korygowaniem niedomykalności zastawki mitralnej, u ciężko chorych. – Sala hybrydowa pozwoli nam utrzymać się w aktualnych, światowych trendach w kardiochirurgii – reasumuje Edward Pietrzyk.
Sala hybrydowa powstała na IV piętrze Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Jest wyposażona m.in. w nowoczesny angiograf , pompy do krążenia pozaustrojowego i sprzęt do chirurgii małoinwazyjnej, z torem wizyjnym. Sali hybrydowa powstała w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z ŚCO, którego łączna wartość to 35 milionów złotych. Większość tej kwoty pochodziła za środków unijnych.
Skip to content