logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dr n. med. Jakub Młodawski z Kliniki Położnictwa i Ginekologii WSzZ, jako zaledwie jeden z kilku lekarzy z Polski, uzyskał europejską specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii (EFOG- European Fellow of Obstetrics and Gynecology), przyznawaną przez European Board of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG).

Położnicy i ginekolodzy do egzaminu mogą przystąpić po ukończonym szkoleniu specjalizacyjnym i pozytywnej ocenie kandydata przez Radę Egzaminacyjną EBCOG.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej – trwającej dwa dni, obejmującej egzamin z położnictwa, a następnie ginekologii. Po zdaniu pierwszej części, kolejnym etapem jest przystąpienie do egzaminu praktycznego, składającego się z 11 stacji egzaminacyjnych, w których oceniane są elementy techniczne oraz sposób komunikacji interpersonalnej z pacjentami oraz w zespole.

W tym roku, sesja praktyczna odbywała się w listopadzie, w Lizbonie i przystąpiło do niej 16 osób z całego świata. Jedynym lekarzem z Polski był doktor Jakub Młodawski z naszego szpitala.

Całość egzaminu odbyła się w języku angielskim.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy!

Skip to content