logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Profesor Beata Wożakowska- Kapłon – kierownik I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach została przez Prezydenta RP odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

To nagroda za wybitne zasługi dla rozwoju kardiologii oraz za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Profesor Beata Wożakowska-Kapłon pracę w Szpitalu Zespolonym rozpoczęła w 1988 roku. Od początku kariery zawodowej jest związana z kardiologią i oddziałem, którym kieruje od 2006 roku.
Wśród swoich sukcesów profesor wymienia wieloletnią służbę pacjentom oraz to, że udało się jej stworzyć zespół, który zajmuje się poszczególnymi dziedzinami i dyscyplinami kardiologii.
Lekarze z klinki prowadzą szereg poradni w których leczone jest: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zaburzenia rytmu.

– Uważam, że największym naszym osiągnięciem jest stworzenie jedynego w województwie świętokrzyskim, znakomicie wyposażonego, ośrodka elektroterapii z własnym wyszkolonym zespołem elektrofizjologów. Przed kilku laty nie mieliśmy, ani pracowni, ani zespołu i  posiłkowaliśmy się osobami, które przyjeżdżały z zewnątrz – mówi profesor Wożakowska-Kapłon.
Dodaje, że kolejną bardzo obszerną dziedziną, w której wiedzie prym kierowana przez nią klinika, jest prowadzenie poradni kardiowerterów – defibrylatorów, dzięki, której ratowane jest życie wielu osób.

W I Klinice Kardiologii w Kielcach prowadzone są badania kliniczne. Zespół nieustannie się dokształca.

Praca badawcza jest możliwa dzięki sprzętowi, jaki został kupiony w ramach dwóch dużych programów unijnych: jeden z nich dotyczył zakupu wyposażenia, drugi związany jest z rehabilitacją pacjentów, u których występują dysfunkcje w działaniu układu krążenia, leczonych z powodu ostrych zespołów wieńcowych.

Oddział kierowany przez profesor Beatę Wożakowską – Kapłon jest również  kliniką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Profesor jest związana z uczelnią od 2000 roku.

Od dwóch lat Beata Wożakowska – Kapłon jest również redaktorem naczelnym fachowego pisma dla młodych kardiologów – FOLIA CARDIOLOGICA.

Uroczyste wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, profesor Beacie Wożakowskiej-Kapłon odbędzie się 17 grudnia, podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Skip to content