logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W regionie brakuje grup krwi z ujemnym czynnikiem Rh. Z tego powodu, kilku (4-5) pacjentów Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oczekuje na planowe zabiegi.

Informuje o tym dr n. med. Edward Pietrzyk – kierownik Kliniki Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach. Kardiochirurg przyznaje, że zespół najbardziej obawia się sytuacji, gdy do placówki trafi pacjent z grupą krwi z ujemnym Rh, w stanie zagrożenia życia np. z tętniakiem rozwarstwionym. – Tacy chorzy wymagają dużo przetoczeń – podkreśla Edward Pietrzyk.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, ze względu na dużą liczbę klinik i specyfikę placówki, do której trafiają pacjenci w najcięższych stanach, dobowo przetaczane jest około 30-40 jednostek składników krwi. Jedna jednostka to co najmniej jeden dawca…..

W placówce zawsze musi być zabezpieczona krew na tak zwany „ratunek”. Nie można jej niczym zastąpić.

Honorowym krwiodawcą może zostać każda, zdrowa osoba, w wieku 18-65 lat, ważąca powyżej 50 kilogramów, która w przeszłości nie przebyła żółtaczki, ani nie choruje przewlekle np. na cukrzycę, łuszczycę. Każda donacja stanowi bezcenną pomoc dla potrzebujących! Mężczyzna może oddać, w ciągu roku, krew pełną 6 razy, a kobieta 4 razy – nie częściej niż co 8 tygodni.

Skip to content