logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia szuka wizytatorów akredytacyjnych. W konkursie mogą wystartować lekarze i pielęgniarki oraz położne – pracownicy szpitali.

Osoby, które wystartują w konkursie, przejdą najpierw sprawdzian wiedzy o akredytacji i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu, wezmą udział w trzech przeglądach akredytacyjnych, w trakcie których będą oceniani przez lidera zespołu wizytatorów.

W konkursie mogą wystartować lekarze czynni zawodowo, pracujący w szpitalu, posiadający prawo wykonywania zawodu i specjalizację oraz doświadczenie zawodowe.

Podobne wymagania dotyczą pielęgniarek i położnych, które pracują w podmiocie leczniczym, realizujących działalność szpitalną. Kandydaci powinni, obok wyższego wykształcenia medycznego, posiadać: prawo wykonywania zawodu i co najmniej 5-letni staż pracy w szpitalu.

Startujący w konkursie muszą wykazać się m.in.: aktualną wiedzą na temat regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i znajomością Programu Akredytacji Szpitali.

Oferty można składać do 25 września.
Szczegóły dotyczące wymagań, etapów naboru, dostępne są na stronie Centrum Monitorowania Jakości: www.cmj.org.pl

 

Skip to content