logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Beata Szczepanowska-Wołowiec, koordynator fizjoterapeutów Klinicznego Oddziału Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,  kilka tygodni temu, uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauki medyczne i nauki o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Pani doktor otrzymała habilitację za osiągnięcia naukowe  oraz cykl publikacji  zatytułowanych 
„Uwarunkowania budowy morfologicznej stopy oraz ich korelacje z parametrami równowagi
i BMI”.

Serdecznie gratulujemy!

Dr hab. Beata Szczepanowska-Wołowiec jest nie tylko pracownikiem szpitala ale od wielu lat związana jest również z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest autorką licznych publikacji i czynnym uczestnikiem konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Skip to content