logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach trwają przygotowania do utworzenia pierwszego w regionie Centrum Urazowego. Jak wynika z informacji, która ukazała się kilka dni temu na stronie Ministerstwa Zdrowia, zakończyła się ocena formalna wniosku WSzZ, w sprawie dofinansowanie tego zadania. Projekt szpitala został zakwalifikowany do dalszego etapu oceny, pod kątem merytorycznym.

Na potrzeby Centrum Urazowego ma zostać rozbudowany i doposażony Szpitalny Oddział Ratunkowy. CU będzie mocno powiązane ze specjalistycznymi oddziałami i pracowniami, działającymi w szpitalu m.in. z chirurgią ogólną, ortopedią, neurochirurgią, chirurgią naczyniową oraz anestezjologią i intensywną terapią. W strukturach Centr Urazowych działa również m.in: blok operacyjny, w obrębie, którego jest stały dostęp do co najmniej jednej sali operacyjnej oraz  pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynna całą dobę. Centrum Urazowe musi dysponować także m.in.: lądowiskiem, które WSzZ posiada.

Rolą Centrum będzie zapewnienie kompleksowej diagnostyki i wielospecjalistycznego leczenia, pacjentom z wielonarządowymi obrażeniami ciała.

Projekt ma być zrealizowany przy współudziale funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkład UE wyniesie 8,5 miliona złotych, co ma stanowić 85-procent wartości zadania. Inwestycja ma poparcie Wojewody i Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, który jest organem prowadzącym szpital.

 

Skip to content