logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Fizjoterapeutka uroginekologiczna, specjalizująca się w rehabilitacji okołoporodowej jest od niedawna do dyspozycji  pacjentek Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Dr n . med. Agata Michalska opiekuje się kobietami po porodach i zabiegach operacyjnych.

Dr n . med. Grzegorz Świercz podkreśla, że z pomocy fizjoterapeutycznej potrzebują m.in.: położnice – zwłaszcza młode. Jest to istotne szczególnie w sytuacji, gdy wzrasta odsetek cesarskich cięć, które wiążą się z bólem. – Cały czas poprawiamy kompleksowość opieki w klinice – dodaje Grzegorz Świercz.

Dr n med. Agata Michalska doprecyzowuje, że z Jej pomocy mogą skorzystać kobiety zarówno po porodach naturalnych, jak i po cesarskich cięciach.

Pacjentki rodzące naturalnie otrzymują wsparcie i edukację, w zakresie postępowania w połogu: aktywności fizycznej, ćwiczeń mięśni dna miednicy, czy postępowania z blizną po epizjotomii.

Kobiety po cesarskich cięciach otrzymują z kolei pomoc m.in.: we wczesnym uruchamianiu, pionizacji.  Prowadzone są również ćwiczenia oddechowe i przeciwzakrzepowe, zmniejszające ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych.

Dr Agata Michalska podkreśla, że właściwe postępowanie w połogu jest bardzo ważne.

Istotne jest, by pacjentka otrzymała rzetelne informacje dotyczące powrotu do aktywności fizycznej, na temat pielęgnacji blizny, która w kontekście układu ruchu, może być przyczyną dolegliwości bólowych oraz na temat treningu mięśni dna miednicy, który – jak zauważa specjalistka – powinien być praktykowany przez całe życie.

Agata Michalska pomaga również, we współpracy z neonatologami, świeżo upieczonym mamom w problemach z laktacją, w razie wystąpienia: nawału mleka, zastoju czy zapalenia piersi.

Kolejnym obszarem działalności fizjoterapeutki, jest opieka nad pacjentkami po zabiegach ginekologicznych. Jak podkreśla doktor, fizjoterapia przed i po operacji, może mieć bowiem kluczowe znaczenie dla zwiększenia skuteczności leczenia.

Skip to content