logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Jedenaście pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zdało państwowy egzamin specjalizacyjny i uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Trwającą dwa lata specjalizację z sukcesem zakończyły: Małgorzata Banaś, Marta Bojarska, Małgorzata Gryń z Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii oraz Maria Król, Mariola Kubicka, Ilona Michalczyk, Agnieszka Paluch, Magdalena Salwa, Małgorzata Skrzyniarz, Katarzyna Styczeń – Blok Operacyjny Ogólny i Aneta Borowska z Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii.

dav

Beata Lazarek – kierownik specjalizacji, pielęgniarka koordynująca Bloku Operacyjnego ŚCP WSzZ, podkreśla, że pielęgniarstwo operacyjne jest odrębną specjalnością. Międzynarodowa Karta Zagrożeń Zawodowych w rubryce „zawód pokrewny” podaje – „nie dotyczy”, co oznacza, że nie ma innych podobnych profesji, które mogłyby zastąpić pielęgniarkę operacyjną. Ta musi wykazywać się obszerną, teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu: anatomii, kolejnych etapów operacji, możliwych powikłań śródoperacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi i członkom zespołu operacyjnego oraz na temat prawidłowej komunikacji z pacjentem, operatorem, asystą i innymi członkami zespołu terapeutycznego.

Szkolenie specjalizacyjne – jak wyjaśnia Beata Lazarek, miało na celu m. in. przygotowanie do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi.

Wszystkim Paniom gorąco gratulujemy!

 

 

 

 

 

Skip to content