logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Kilka pielęgniarek i położnych z Kliniki Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach uzyskało w kwietniu tytuł specjalisty w zakresie pielęgniarstwa neonatologicznego. Dwie położne uzyskały z kolei tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego.

Trwającą dwa lata specjalizację z pielęgniarstwa neonatologicznego z sukcesem zakończyły: Monika Baumel, Beata Furmańska, Aneta Kozubek, Ewa Kwaśniewska, Katarzyna Miśtal, Joanna Piłat, Ilona Serek i Monika Zagnińska.

Agnieszka Jakubczyk – kierownik specjalizacji, pielęgniarka koordynująca w Klinice Neonatologii WSzZ wyjaśnia, że uzyskanie specjalizacji oznacza w praktyce: podniesienie kwalifikacji, zwiększenie kompetencji, a także daje możliwość samodzielnego wykonywania wielu czynności medycznych.

Tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego CDL uzyskały z kolei: Mariola Duda oraz Małgorzata Stachurska-Gredka. Położne będą mogły prowadzić profesjonalne poradnictwo laktacyjne, zarówno w oddziałach o III stopniu referencyjności, jak i w poradniach laktacyjnych.

Pracownicom szpitala, której uzyskały specjalizację jak i nowym Doradcom Laktacyjnym gorąco gratulujemy!

Klinika Neonatologii WSzZ jest miejscem, gdzie leczone są najtrudniejsze przypadki z całego regionu. W placówce, w zeszłym roku, przyszło na świat najwięcej dzieci w Świętokrzyskiem.

 

 

Skip to content