logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Sprzęt o wartości prawie 8,5 miliona złotych będzie mógł kupić Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę w tej sprawie podpisali w Kielcach: Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Andrzej Domański – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wiceminister Marek Tombarkiewicz podkreślał, że przyznane placówce środki unijne, którymi rozporządzana resort zdrowia, pomogą w wyposażeniu w sprzęt, który ma duże znaczenie w leczeniu i diagnozowaniu dzieci. Marek Tombarkiewicz w trakcie podpisania umowy zwrócił uwagę na znaczenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w kształceniu kadry medycznej.

Andrzej Domański dyrektor WSzZ dziękował, za kolejne wsparcie ze strony Ministerstwa Zdrowia i pomoc wiceministra Marka Tombarkiewicza. Jak mówił, dofinansowanie jest dla szpitala bardzo ważne, gdyż aparatura w placówce, gdzie przyjmowanych jest tak wielu pacjentów, regularnie się zużywa i trzeba ją wymieniać.

Podpisana umowa dotyczy projektu: „Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych”. Jak wyjaśnia Edyta Warchałowska, kierownik Działu Funduszy Strukturalnych w WSzZ, dofinansowanie na zakup sprzętu udzielone zostanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Łączna wartość projektu do prawie 8, 5 mln złotych, a dofinansowanie unijne wyniesie ponad 7 mln złotych.

W  ramach przedsięwzięcia, zakupiony zostanie sprzęt dla: Kliniki Neonatologii, Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, I Kliniki Pediatrii, Laboratorium Diagnostycznego, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i Działu Diagnostyki Obrazowej w pawilonie pediatrycznym.

Neonatologia otrzyma m.in.: inkubatory, respiratory dla noworodków,  kardiomonitory, lampę do fototerapii, aparat do echokardiografii i USG oraz stanowisko do leczenia noworodków hipotermią wraz z monitorem cEEG.  To ostatnie urządzenie, jak tłumaczą neonatolodzy, pozwoli na skuteczne ratowanie dzieci w skrajnie ciężkich stanach niedotlenienia okołoporodowego, którym pomoc musi być udzielona w ciągu 6 godzin od przyjścia na świat. Grażyna Pazera – kierownik Kliniki Neonatologii zwraca uwagę, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rodzą się dzieci z całego województwa świętokrzyskiego. W zeszłym roku, w placówce przyszło na świat 2362 noworodków, z tego co dziesiąte dziecko było wcześniakiem. – 10 noworodków ważyło poniżej 1000 gram, 22. miały  masę ciała między 1000 a 1500 gram, a 20. ważyło powyżej 1500 gram. Dlatego specjalistyczny sprzęt jest bardzo potrzebny – podkreśla lekarka. Aparatura, którą szpital dysponuje, przy tak dużej liczbie porodów, sukcesywnie się zużywa. Grzegorz Tokarski kierujący Pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka uważa, że dzięki doposażeniu, neonatologia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego będzie stanowić trzon opieki specjalistycznej noworodków w regionie . PPiITN jest oddziałem ratunkowym i referencyjnym dla całego województwa świętokrzyskiego.

I Klinika Pediatrii, dzięki dotacji, wzbogaci się m.in. o aparat do echa serca, Holter EEG, USG przezklatkowe. – Poprawi to możliwości diagnostyczne i terapeutyczne leczonych pacjentów – uważa dr n. med. Zdzisław Domagała, kierownik I Kliniki Pediatrii w WSzZ.  Do Dział Działu Diagnostyki Obrazowej zakupiony zostanie z kolei cyfrowy aparat rentgenowski, a dziecięca ortopedia otrzyma artroskop z optyką do stawu kolanowego.

Zakup sprzętu powinien być zrealizowany do końca bieżącego roku.

 

Fot: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

 

 

Skip to content