logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wachlarz operacji realizowanych w Klinice Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poszerzył się o zabiegi minitorakotomii bocznej prawostronnej.

 

Dr nauk medycznych Zbigniew Starzyk kardiochirurg z WSzZ, który przez ostatnie 2 lata w polskich i zagranicznych ośrodkach uczył się nowej metody wyjaśnia, że operacje te są przeprowadzane przede wszystkim u chorych z: niedomykalnością zastawki mitralnej (np. zerwane nici ścięgniste, zespół Barlow’a) oraz trójdzielnej, u pacjentów z ASD – czyli ubytkami w przegrodzie międzyprzedsionkowej, śluzakami.

Dotychczas tacy pacjenci w Klinice Kardiochirurgii WSzZ byli operowani wyłącznie tradycyjnie,  z przecięciem mostka. Minitorakotomia, jak wyjaśnia Zbigniew Starzyk, jest mniej inwazyjna. Nie wszyscy chorzy  kwalifikują się do tej metody, jednak u pacjentów m.in. bez miażdżycy w aorcie można wykonywać zabiegi tą metodą. Chorzy nie są wówczas narażeni na infekcje mostka, mają mniejsze dolegliwości bólowe, rany są mniej rozległe. Proces rehabilitacji jest szybszy i powrót do pełnej sprawności jest łatwiejszy.

Zbigniew Starzyk podkreśla, że w realizację nowych zabiegów zaangażowana jest duża grupa osób, oprócz kardiochirurga, nad stanem pacjenta czuwają m.in.: anestezjolodzy, perfuzjoniści, zespół bloku operacyjnego.

 

Skip to content