logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Paulina Rynio – położna z Bloku Porodowego w Klinice Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zajęła I miejsce w regionie świętokrzyskim, pod względem największej liczby pobrań krwi pępowinowej.

Najlepsze położne, w poszczególnych województwach, nagrodzono w ramach programu Bezcenna Każda Kropla, który realizuje Polski Bank Komórek Macierzystych.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, każda rodząca jest informowana o możliwości oddania krwi pępowinowej: do Banku Publicznego, bądź komercyjnego.

Także w roku ubiegłym, położne z WSzZ zostały nagrodzone za największą liczbę pobrań tego cennego daru.

Skip to content