logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Kilkuset kardiologów, w tym najwybitniejsi eksperci w tej dziedzinie medycyny, spotkają się 26 i 27 kwietnia, w trakcie IV konferencji czasopisma „Folia Cardiologica”. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w Warszawie. Redaktorem naczelnym czasopisma i przewodniczącą Komitetów Naukowego i Organizacyjnego konferencji jest profesor Beata Wożakowska-Kapłon, kierownik I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

„Folia Cardiologica” ukazuje się od ponad 20 lat i jest jednym z najpopularniejszych czasopism edukacyjno-naukowych dla kardiologów. Dwujęzyczne pismo ma zasięg międzynarodowy.

– Ciągle rosnące zainteresowanie czytelników, wzrastająca liczba wejść na stronę internetową i bardzo duża ściągalność artykułów pokazują, że czasopismo jest potrzebne i budzi duże zainteresowanie przede wszystkim wśród kardiologów – mówi profesor Beata Wożakowska-Kapłon, która jest redaktorem naczelnym FC od pięciu lat.

Konferencja zostanie zorganizowana po raz czwarty – trzy poprzednie edycje odbyły się w Kielcach, w tym roku ze względu na ogromne zainteresowanie –  wydarzenie zlokalizowano w Warszawie.

Profesor Beata Wożakowska- Kapłon przypomina, że czasopismo jest silnie związane z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym. Dwanaście sekcji PTK patronuje konferencji, a ich przedstawiciele  zaprezentują swoje wykłady i prelekcje. Gośćmi konferencji będą najwybitniejsi kardiolodzy polscy, w  tym m.in.: rektorzy i prorektorzy Uniwersytetów Medycznych oraz prezesi i byli szefowie Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zespół I Kliniki Kardiologii w WSzZ czynnie uczestniczy na co dzień w tworzeniu czasopisma„Folia Cardiologica” –  poszczególni lekarzw mają swoje działy w piśmie.

Również w trakcie konferencji, specjaliści z WSzZ zaprezentują szereg wykładów i prelekcji. Jedna z sesji pt „ Kardiologiczny kalejdoskop kliniczny”, poświęcona będzie wyłącznie najciekawszym i najtrudniejszym przypadkom leczonym w I Klinice Kardiologii WSzZ w Kielcach.  Tym samym, zaprezentowane zostaną osiągnięcia zespołu.

– Ta konferencja obfituje w szkoleniowe elementy, takie jak: warsztaty echokardiograficzne, hemodynamiczne, ekg, czyli wszystko to co jest niezbędne  w codziennej pracy młodych kardiologów – reasumuje profesor Beata Wożakowska-Kapłon.

Szczegółowy plan konferencji z nazwiskami wybitnych prelegentów znaleźć można na: http://www.cardiologica.viamedica.pl/4.2019/pl/INFORMACJE_OGOLNE__34.html

 

Skip to content