logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień wchodzi w skład Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Oddział Dzienny posiada 15 miejsc. W celu przyjęcia niezbędne jest skierowanie do oddziału od lekarza. W Oddziale Dziennym realizowany jest podstawowy, intensywny program terapii uzależnienia. Pobyt w oddziale trwa do 8 tygodni w ramach zwolnienia lekarskiego. Czas pobytu dostosowany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta. W Oddziale Dziennym prowadzone są także oddziaływania edukacyjno-korekcyjne dla bliskich i członków rodzin pacjentów.

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

 

Telefony:

rejestracja (41) 34-50-053, (41) 36-71-208, (41) 36-71-282

 

Kierownik ośrodka: mgr Anna Szczepańska – specjalista psychoterapii uzależnień

 

W oddziale udzielana jest pomoc:

– osobom uzależnionym od alkoholu,

– osobom pijącym szkodliwie,

– osobom z rozpoznaniem patologicznego hazardu i innych uzależnień behawioralnych,

– osobom z zaburzeniami zachowania spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych innych niż alkohol,

– osobom u których występują zaburzenia adaptacyjne i ciężka reakcja na stres.

  

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do 14:35

Skip to content