logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Klinika Położnictwa i Ginekologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  jest 80-łózkowym, pełnoprofilowym ośrodkiem o III stopniu referencyjności z zakresu położnictwa i ginekologii. Współpracujemy z lekarzami różnych specjalizacji: diabetologiem, internistą, anestezjologiem, nefrologiem, kardiologiem, dermatologiem, pulmonologiem, rehabilitantem, fizjoterapeutą, psychologiem i psychiatrą. W klinice znajduje się informacja o możliwości skorzystania z opieki duszpasterskiej wielu wyznań.

Informacji o stanie zdrowia pacjentek – osobie wskazanej przez pacjentkę udziela Kierownik kliniki lub lekarz dyżurny.

Klinika Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jako jeden z kilku ośrodków w Polsce Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez European Board and College of Obstetrics and Gynaecology. Dokument potwierdza wysoki, europejski standard i jakość leczenia oraz szkolenia podyplomowego. W praktyce EBCOG oznacza, że lekarze z Unii Europejskiej mają możliwość odbywania w WSzZ staży specjalizacyjnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

 

W skład Kliniki Położnictwa i Ginekologii wchodzi:

Sala Porodowa:

Opiekę nad pacjentkami rodzącymi sprawują położne, wyspecjalizowane w prowadzeniu samodzielnej opieki na fizjologicznie rodzącą kobietą we współpracy z zespołem lekarskim. Ich celem jest zapewnienie komfortu i maksymalnego bezpieczeństwa pacjentkom i noworodkom. Jako ośrodek III stopnia referencyjności zapewniamy wysokiej jakości opiekę medyczną także tym kobietom, których ciąża i poród nie przebiegają fizjologicznie i wymagają indywidualnego specjalistycznego podejścia do ciąży i porodu. W klinice istnieje możliwość porodu w znieczuleniu zewnątrzoponowym, po uprzednim zakwalifikowaniu pacjentki przez lekarza anestezjologa. Do dyspozycji pacjentek jest sala porodów rodzinnych, gdzie podczas porodu rodząca może przebywać z osobą towarzyszącą.

 

Położnictwo:

W salach dwu i trzyosobowych pacjentki po porodzie przebywają wspólnie ze swoimi dziećmi. Każda sala posiada stanowisko do pielęgnacji noworodka. Wyspecjalizowany personel czuwa nad prawidłowym przebiegiem połogu u matki i okresem adaptacyjnym u noworodka oraz aktywnie pomaga w karmieniu, w opiece i pielęgnacji dzieci. Oddział promuje karmienie naturalne i tworzy warunki, by od pierwszych chwil życia dziecko było karmione wyłącznie piersią. Matki przebywające z noworodkiem powyżej siedmiu dób, są zobowiązane do uiszczenia opłaty za pobyt w szpitalu.

Patologia Ciąży:

Oddział, w którym przebywają pacjentki przyjęte do szpitala z powodu różnych chorób, dolegliwości lub komplikacji związanych z ciążą. Oddział posiada III, najwyższy stopień referencyjności i zajmuje się leczeniem najtrudniejszych przypadków w województwie. Hospitalizujemy ciężarne z zagrażającym porodem przedwczesnym, ciążą powikłaną np. nadciśnieniem tętniczym, cholestazą, cukrzycą ciężarnych, łożyskiem przodującym jak również ciężarne leczone kardiologicznie, nefrologicznie. Dysponujemy najnowszymi aparatami KTG i USG, a także systemem ciągłego, całodobowego monitoringu kardiotokograficznego.

Ginekologia z salą operacyjną, pododdziałem endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu:

W oddziale zajmujemy się pacjentkami, które wymagają diagnostyki i leczenia schorzeń narządu rodnego oraz z ciążą zagrożoną w pierwszych miesiącach jej trwania. Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem diagnostycznym, operacyjnym i anestezjologicznym. Zabiegi wykonujemy metodą laparoskopową i konwencjonalną.

Przy Klinice działa szkoła Rodzenia i Poradnia ginekologiczno-położnicza.

Przy klinice działa jedyna w województwie świętokrzyskim Pracownia Diagnostyki Prenatalnej i Echokardiografii Płodowej.

Kierownik kliniki: dr n. med. Grzegorz Świercz – specjalista położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Z-ca kierownika: dr n. med. Grzegorz Wydrzyński – specjalista położnictwa i ginekologii

Z-ca kierownika: dr n. med. Wojciech Piwoński – specjalista położnictwa i ginekologii

Położna koordynująca: mgr Ewelina Siczek

Zakres działalności:

Diagnostyka patologii endometrium:  zmiany podejrzane w obrazie USG lub nieprawidłowe krwawienia maciczne wymagająabrazji diagnostycznej lub biopsji aspiracyjnej, które polegają na pobraniu materiału z jamy macicy do diagnostyki histopatologicznej.

Zabiegi diagnostyczne i lecznicze szyjki macicy: zmiany na szyjce macicy takie jak nieprawidłowa grupa cytologiczna lub zmiany dysplastyczne wymagają dalszej diagnostyki, która polega na ocenie pod kolposkopem szyjki macicy i/lub pobraniu materiału do badania histopatologicznego. Leczenie polega na usunięciu zmian pętlą elektryczną (LEEP) lub amputacji szyjki macicy metodą Sturmdorfa.

Histeroskopia: wprowadzenie przez pochwę do jamy macicy kamery i obejrzenie wnętrza macicy oraz ewentualne usunięcie zmian takich jak: polip, mięśniak podśluzówkowy, nieprawidłowe endometrium,  przegrody,  zrosty.

Operacje ginekologiczne metodą laparoskopową lub klasyczną: całkowite usunięcie macicy, wycięcie nadpochwowe trzonu macicy, usunięcie guzów przydatków, wyłuszczenie mięśniaków macicy, usunięcie ciąży pozamacicznej.

Laparoskopowa diagnostyka niepłodności: ocena narządu rodnego oraz drożności jajowodów przez małe nacięcie skóry brzucha za pomocą laparoskopu.

Operacje naprawcze obniżenia narządu rodnego: leczenie operacyjne polegające na chirurgicznej korekcie obniżenia ścian pochwy i macicy z ewentualnym usunięciem szyjki lub macicy. Zabieg najczęściej przeprowadzany z użyciem siatek syntetycznych, które mają na celu podwieszenie obniżonego  narządu dla uzyskania najlepszego efektu.

Diagnostyka i leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu: diagnostyka oparta jest na badaniu urodynamicznym, które wykonujemy w naszej pracowni. Leczenie operacyjne polega na małym nacięciu przedniej ściany pochwy i założeniu syntetycznej taśmy podpierającej cewkę moczową (TOT lub TVT).

Operacje z zakresu onkologii ginekologicznej: operacje nowotworów szyjki macicy, trzonu macicy i jajników.

Diagnostyka prenatalna: nieinwazyjne i inwazyjne badania mające na celu wykrycie wad u płodu.

Odwiedziny odbywają się zgodnie z Regulaminem Odwiedzin Pacjentek.

Skip to content