logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Klinika jest 15 łóżkowym oddziałem szpitalnym realizującym świadczenia diagnostyczno-teraputyczne, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, które obejmują wszystkie dermatozy i nowotwory zakwalifikowane zgodnie z JGP do hospitalizacji w oddziale dermatologicznym.

 

Diagnostyka obejmuje:

– biopsje skóry do badania histopatologicznego i immunopatologicznego;

– badanie autoprzeciwciał w chorobach pęcherzowych i kolagenozach;

– badania mykologiczne i bakteriologiczne;

– diagnostykę znamion barwnikowych i innych zmian skórnych z zastosowaniem wideodermatoskopu i dermatoskopu;

– biopsje wycinające znamiona barwnikowe

– diagnostykę chorób przenoszonych drogą płciową;

– diagnostykę kontaktowego zapalenia skóry, niepożądanych reakcji polekowych z zastosowaniem testów płatkowych.

 

 

Terapia:

– leki biologiczne w łuszczycy plackowatej o średnim i ciężkim przebiegu w ramach programu lekowego NFZ;

– leki biologiczne w terapii przewlekłej pokrzywki opornej na standardowe metody leczenia w ramach programu lekowego NFZ;

– leki biologiczne w ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry w ramach programu lekowego NFZ;

– leki immunosupresyjne w ciężkiej postaci łuszczycy, chorobach pęcherzowych, kolagenozach, chorobach alergicznych;

– antybiotykoterapia w chorobach zakźnych i przenoszonych drogą płciową;

– miejscowa fototerapia z zastosowaniem promieniowania UVA – local PUVA;

– fototerapia z zastosowaniem promieniowania UVA i UVB całego ciała – kabina;

– terapia podciśnieniowa VAC system do leczenia ran przewlekłych;

– larwoterapia owrzodzeń, stopy cukrzycowej;

– laseroterapia różnych znamion skórnych opornych na miejscowe leczenia

 

Działalność naukowa:

Główne obszary badawcze ; alergia kontaktowa, pierwotne chłoniaki skórne, łuszczyca.

 

Klinika, jako akredytowany ośrodek prowadzi kształcenie podyplomowe lekarzy w specjalności dermatologia- wenerologia.

 

Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. med. Beata Kręcisz – specjalista dermatolog – wenerolog

Pielęgniarka Koordynująca: mgr pielęgniarstwa Justyna Gręda – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Klinika wspiera Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę.

 

Kontakt;

Sekretariat; 41 36-37-155

Lekarski: 41 36-37-148

Dyżurka pielęgniarska: 41 36-37-145

Skip to content