logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Klinika jest 16 łóżkowym oddziałem szpitalnym realizującym świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, które obejmują wszystkie dermatozy i nowotwory zakwalifikowane zgodnie z JGP do hospitalizacji w oddziale dermatologicznym.

 

Diagnostyka obejmuje:

biopsje skóry do badania histopatologicznego i immunopatologicznego,

badanie autoprzeciwciał w chorobach pęcherzowych i kolagenozach,

badania mikologiczne i bakteriologiczne,

diagnostykę znamion barwnikowych i innych zmian skórnych z zastosowaniem wideodermatoskopu i dermatoskopu,

diagnostykę chorób przenoszonych drogą płciową,

diagnostykę kontaktowego zapalenia skóry, niepożądanych reakcji polekowych z zastosowaniem testów płatkowych.

 

Terapia:

leki biologiczne w łuszczycy o średnim i ciężkim przebiegu oraz łuszczycowym zapaleniu stawów w ramach programów lekowych NFZ,

leki biologiczne w terapii przewlekłej pokrzywki opornej na standardowe metody leczenia,

leki immunosupresyjne w ciężkiej postaci łuszczycy, chorobach pęcherzowych, kolagenozach, alergicznych,

antybiotykoterapia w chorobach zakaźnych skóry i przenoszonych drogą płciową,

miejscowa fototerapia z zastosowaniem promieniowania UVA – mała lampa,

fototerapia z zastosowaniem promieniowania UVA i NB UVB (kabina),

VAC system do leczenia owrzodzeń.

 

Działalność naukowa:

Główne obszary badawcze: alergia kontaktowa, pierwotne chłoniaki skóry, łuszczyca.

 

Klinika, jako akredytowany ośrodek prowadzi kształcenie podyplomowe lekarzy w specjalności dermatologia-wenerologia.

 

Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. med. Beata Kręcisz – specjalista dermatolog-wenerolog

 Pielęgniarka koordynująca: mgr Justyna Gręda

 

Klinika pełni rolę ośrodka konsultacyjnego (od maja 2015 r raz w tygodniu udzielamy bezpłatnych konsultacji dla pacjentów kierowanych przez lekarzy dermatologów z obszaru całego województwa świętokrzyskiego). Ta inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska dermatologicznego i wpisała w istniejące potrzeby. Konsultacje spełniają również funkcje edukacyjną dla lekarzy w trakcie specjalizacji.

 

Klinika wspiera również Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę, umożliwiając organizowanie na terenie szpitala spotkań członków stowarzyszenia oraz prowadząc wykłady, celem których jest podnoszenie świadomości pacjentów na temat ich schorzenia, możliwości leczenia itp.

 

Kontakt:

sekretariat: (41) 363-71-55

Izba Przyjęć: (41) 363-71-45

Skip to content