logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Klinika jest 45- łóżkowym, pełnoprofilowym ośrodkiem o III stopniu referencyjności z zakresu chirurgii ogólnej.

 

Zespół rozwija się zawodowo i naukowo w zakresie chirurgii ogólnej, onkologicznej i endokrynologicznej, a także pielęgniarstwa chirurgicznego, o czym świadczą publikacje, aktywność naukowa na zjazdach oraz szeroka aktywność zawodowa w regionie świętokrzyskim.

 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach poza świadczeniem usług medycznych jest także placówką dydaktyczną – prowadzone są tu zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego i innych kierunków medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Kierownik kliniki:  dr n. med. Jacek Bicki – specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Z-ca kierownika kliniki: dr n. med. Łukasz Nawacki – specjalista chirurgii ogólnej

Z-ca kierownika kliniki: dr n. med. Piotr Bryk – specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka koordynująca: mgr Iwona Wawrzycka.

 

W Klinice wykonuje się szeroki zakres zabiegów z zakresu:

Chirurgii ogólnej i onkologicznej – należą do nich:

– operacje tarczycy – zarówno w chorobach łagodnych jak i nowotworowych (zabiegi z użyciem neuromonitoringu),

– rozległe operacje przełyku i żołądka w przypadku schorzeń nowotworowych tych narządów,

– resekcje wątroby,

– resekcje trzustki,

– operacje na jelicie grubym – zarówno metodą klasyczną jak i laparoskopową głównie w przypadku schorzeń nowotworowych, ale również w przypadku chorób zapalnych czy łagodnych polipów. Operacje te odbywają się przy użyciu szwów mechanicznych, tzw. staplerów, które często pozwalają uniknąć wytworzenia odbytu sztucznego, zwłaszcza w przypadku nowotworów złośliwych odbytnicy,

– wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną i laparoskopową,

– operacje przepuklin brzusznych i pachwinowych – zarówno metodą laparoskopową TAPP oraz sposobami klasycznymi z użyciem siatek syntetycznych,

– operacje żylaków kończyn dolnych,

– operacje schorzeń odbytu: nowotworów odbytu, przetok okołoodbytniczych, hemoroidów,

– operacje z zakresu powłok ciała: wycinanie nowotworów skóry.

 

Chirurgii bariatrycznej – należą do nich:

– operacja rękawowej resekcji żołądka,

– operacja ominięcia żołądka sposobem Roux-en-Y,

– zabieg endoskopowego założenia balona żołądkowego.

 

Chirurgii małoinwazyjnej

W Klinice dynamicznie rozwijane są metody chirurgii małoinwazyjnej zarówno w operacjach planowych jak i operacjach ze wskazań pilnych:

– laparoskopowa cholecystektomia,

– laparoskopowe operacje bariatryczne,

– laparoskopowe wycięcia guzów podśluzówkowych żołądka GIST,

– laparoskopowe operacje fundoplikacji, kardiomiotomii oraz operacje przepuklin przeponowych,

– laparoskopowe operacje przepuklin pachwinowych – metodą TAPP,

– laparoskopowe resekcje jelita cienkiego i grubego,

– laparoskopowe operacje usunięcia wyrostka robaczkowego,

– laparoskopowe operacje perforacji żołądka i dwunastnicy,

– laparoskopowa splenektomia (usunięcie śledziony) z przyczyn hematologicznych,

– laparoskopowe implantacje cewników do dializ otrzewnowych.

 

Klinika posiada bogate wyposażenie w sprzęt do realizacji pełnego zakresu chirurgii laparoskopowej i onkologicznej w tym m.in. aparat LigaSure, nóż ultradźwiękowy, nóz Thunderbeat, koagulacja argonowa, staplery, aparat do termoablacji (CoolTIP).

 

Klinika, we współpracy z Zakładem Radiologii i Pracownią Endoskopii dysponuje możliwością wykonania szeregu badań diagnostycznych, takich jak:

– USG narządów jamy brzusznej i miednicy,

– badania śródoperacyjne USG, EUS,

– USG Doppler (badanie naczyń krwionośnych),

– NMR – rezonans magnetyczny,

– tomografia komputerowa z wszelkimi dostępnymi opcjami diagnostycznymi,

– badania radiologiczne klasyczne (radiologia żołądkowa, dwunastnicy, jelita grubego),

– diagnostyka endoskopowa z enteroskopią, EUS,

– ECPW (badanie przewodów żółciowych i trzustkowych z możliwością endoskopowego usunięcia złogów, protezowania).

 

Z Kliniką Chirurgii ściśle współpracuje Pracownia Endoskopowa WSzZ wyposażona w sprzęt endoskopowy do badań i zabiegów endoskopowych (gastroskop, duodenoskop, kolonoskop, gastroduodenoskop, enteroskop, EUS) wraz z oprzyrządowaniem do endoskopowego usuwania zmian chorobowych (np. polipów) z przewodu pokarmowego (z żołądka, z jelita grubego), protezowania przełyku.

 

Klinika posiada nominację jako:

– Ośrodek Referencyjny Szkolenia podstawowego Wideochirurgii.

– Szkoleń w zakresie Chirurgii Jelita Grubego.

 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej ściśle współpracuje z Poradnią Chirurgii Ogólnej w kwalifikacji chorych do planowych zabiegów operacyjnych i opiece pooperacyjnej.

 

Kierownik i lekarze kliniki podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursach doskonalących, sympozjach naukowych, stażach krajowych i zagranicznych. W ciągu roku ukazuje się około 15-20 publikacji z Oddziału w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym m.in. dotyczącym chirurgii nowotworów oraz chirurgii metabolicznej.

 

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie w godzinach 15:00 – 17:00.

 

Informacje o stanie chorych udzielają Lekarze Prowadzący od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 14:00.

Sekretariat Kliniki czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35, (41) 367-15-71

Skip to content