logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieści się na 3 piętrze w głównym budynku szpitala. Znieczulamy pacjentów na 16 salach operacyjnych szpitala, a także prowadzimy intensywne leczenie najciężej chorych pacjentów szpitala.

 

Kadra Oddziału składa się z 42 lekarzy, w tym 27 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz 74 pielęgniarek, w tym 50 specjalistek pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Oddział posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (12 miejsc szkoleniowych) oraz intensywnej terapii (5 miejsc szkoleniowych).

 

Nasza kadra:

dr n. med. Michał Domagała – kierownik oddziału, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, toksykologii klinicznej oraz medycyny bólu.

lek. Katarzyna Kręcisz – zastępca kierownika oddziału, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Grażyna Szczukiewicz-Markowska – zastępca kierownika oddziału, kierownik bloku operacyjnego, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny bólu

mgr Dorota Nowowiejska – pielęgniarka koordynująca, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

Dodatkowo nasi pacjenci objęci są opieką psychologa I logopedy.

 

Przed zabiegami operacyjnymi pacjenci są konsultowani i przygotowywani w Poradni Anestezjologicznej. W czasie zabiegów stosujemy zróżnicowane techniki znieczulenia: analgosedację, znieczulenie ogólne i regionalne. Rodzaj znieczulenia dopasowany jest do rodzaju zabiegu jak i dobrostanu pacjenta. Aktualnie staramy się o akredytację „Szpital bez bólu”.

 

Oddział Intensywnej Terapii przeszedł gruntowny remont w 2022 roku. Obecnie dysponuje 13 stanowiskami intensywnej terapii wyposażonymi w sprzęt do opieki nad pacjentami w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Każde stanowisko posiada możliwość pełnego, zaawansowanego monitorowania funkcji życiowych. Mamy możliwość wentylacji mechanicznej, zarówno inwazyjnej jak i nieinwazyjnej (NIV, HFNC). Korzystamy z możliwości monitorowania hemodynamicznego małoinwazyjnego (FloTrack) oraz termodylucji przezpłucnej (VolumeView), dzięki czemu możemy zoptymalizować nasze leczenie. Oddział posiada 2 aparaty USG, 2 analizatory parametrów krytycznych i tromboelastometrię (ROTEM), dając możliwośc diagnostyki w systemie point of care. Na 6 aparatach Prismaflex i Prismax wykonujemy zabiegi ciągłej terapii nerkozastępczej – SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF i plazmaferezy. Oddział posiada możliwość wykonywania bronchoskopii oraz zabiegów tracheostomii przezskórnej metodą Griggs. W 2022 roku Oddział został wyposażony w głowicę do wykonywania badania ECHO przezprzełykowego i urządzenie ECMO Rotaflow2 – aktualnie szkolimy się 😉

 

Współpracujemy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakresie szkolenia przyszłych kadr medycznych.

 

Dane kontaktowe:

Poradnia anestezjologiczna – rejestracja: (41) 303-34-67

Poradnia znajduje się w budynku przy ul. Artwińskiego 6 na parterze

Sekretariat: (41) 303-34-22

Gabinet lekarski: (41) 303-35-61, (41) 36-71-249

Kierownik oddziału: (41) 303-35-60

Pielęgniarka Koordynująca: (41) 36-71-360

Konsola pielęgniarska: (41) 36-71-210, (41) 303-34-10

Adres mailowy oddziału: anestezjologia@wszzkielce.pl

Skip to content